Oposiciones Educación Maestros. Educación Primaria

Casos prácticos

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: Academia Ariete, S.L.
ISBN: 9788468143071
EAN: 9000000383524
Alto × Ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 206
Fecha de publicación: 25/04/2012
€24,00 €22,80

El present volum forma part de la col•lecció de publicacions per a les oposicions al Cos de Mestres d'Educació Primària.

En la seva elaboració s'ha cuidat especialment la capacitació didàctica de l'aspirant, prioritat regulada en la normativa d'accés a la funció pública, ja que una de les fases de l'oposició consisteix en la presentació d'una Programació Didàctica.

Editorial CEP, presenta una obra que inclou a més de la PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA una primera part en què s'exposen els passos que s'han de seguir per a la seva correcta elaboració. Per consegüent, pretén ser un suport més per al professorat que ha de dur a terme un procés programador basat en les competències bàsiques que la reforma educativa posada en marxa amb la LOE (2006) ha incorporat al currículum escolar.
Des dels centres de professors, des dels Equips d'Orientació Educativa, des dels Departaments d'Orientació i, fins i tot, des dels propis centres educatius s'han posat en marxa iniciatives per formar els docents en aquest nou element curricular: no obstant això, aquells titulats en magisteri que encara no s'han incorporat a la vida laboral disposen de menors oportunitats per enfrontar-se a aquest repte, tant per a uns com per a altres s'ofereix aquest document esperant que els serveixi com una petita orientació en la seva professió.
Introducció

Capítol 1. Reforma i competències bàsiques
1.1. Les reformes del segle XXI i el nou sistema educatiu
1.2. La incorporació de les competències bàsiques al currículum
1.3. Un nou perfil docent
1.4. El procés d'ensenyament i aprenentatge de les competències bàsiques

Capítol 2. La programació de l'ensenyament. Orientacions bàsiques
2.1. Idees prèvies
2.2. Elements de la programació didàctica

Capítol 3. Exemplificació d'una programació didàctica

Capítol 4. L'elaboració d'unitats didàctiques
4.1. Què és una Unitat Didàctica?
4.2. Elements de la Unitat Didàctica

Conclusió