Cos de Mestres. Audició i Llenguatge. Temari

5% descuento
ISBN:
9788468132211
EAN:
9000000360952
PVP:
50,00€
Descuento:
5%
Precio:
47,50€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468132211
EAN:
9000000360952
50,00€ 47,50€

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions al Cos de Mestres dins de l'especialitat de Audició i Llenguatge.

Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat de la programació didàctica

125 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
PART I

Tema 1
L'evolució de l'educació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic

Tema 2
L'educació especial en el marc de la LOGSE i el seu desenvolupament normatiu. El concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials

Tema 3
El procés d'identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions d'escolarització

Tema 4
El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels alumnes i de les alumnes. El Projecte Educatiu i el Projecte Curricular en relació amb aquests alumnes. Les adaptacions curriculars

Tema 5
El centre específic d'Educació Especial: Característiques del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular. Referents bàsics i criteris per a la seva elaboració

Tema 6
Els recursos materials i personals per a l'atenció dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Recursos de l'escola. Recursos externs a l'escola. Col•laboració entre serveis específics i serveis ordinaris

Tema 7
Conceptes bàsics sobre la comunicació i el llenguatge. Adquisició i desenvolupament de la comunicació i del llenguatge i la seva relació amb el desenvolupament del pensament, social i afectiu

Tema 8
Bases anatòmiques, fisiològiques i neurològiques del llenguatge. Processos de codificació i decodificació lingüística. Descripció i anàlisi dels components del llenguatge

Tema 9
Característiques del llenguatge dels alumnes i de les alumnes d'Educació Infantil i Primària. Alteracions del llenguatge més freqüents en aquestes etapes educatives. Actuacions preventives

Tema 10
Sistemes alternatius i complementaris de comunicació. El procés d'avaluació i presa de decisions sobre els sistemes alternatius. El procés d'intervenció

PART II

BLOC I: ASPECTES GENERALS
Tema 11
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge

Tema 20
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions de la parla. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge

Tema 23
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions del llenguatge. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge

BLOC II: AVALUACIÓ
Tema 12
Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Sistemes de detecció del dèficit auditiu

Tema 14
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència motora. Aspectes diferencials del desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes

Tema 16
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència mental. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes

Tema 18
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes

Tema 21
Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions de la parla

Tema 24
Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions del llenguatge

BLOC III: INTERVENCIÓ
Tema 13
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes i les alumnes amb deficiència auditiva. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajudes tècniques per a la comunicació: tipus i criteris d'utilització

Tema 15
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes i les alumnes amb deficiència motora. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajudes tècniques per a la comunicació: tipus i criteris d'utilització

Tema 17
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb deficiència mental. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars

Tema 19
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars

Tema 22
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes i les alumnes amb alteracions de la parla. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars

Tema 25
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb alteracions del llenguatge. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468132211
9000000360952
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
342
24/02/2012

Cargando portada original…