5% descuento
Cos de Mestres. Audició i Llenguatge. Temari

Oposiciones Educación Maestros Maestros. Audición y Lenguaje

Temario

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV
ISBN:9788468132211
EAN:9000000360952
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:342
Fecha de publicación:24/02/2012
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 24 de enero de 2019.

Envío GRATIS a toda la península

€50,00 €47,50
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
No hay información
PART I

Tema 1
L'evolució de l'educació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic

Tema 2
L'educació especial en el marc de la LOGSE i el seu desenvolupament normatiu. El concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials

Tema 3
El procés d'identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions d'escolarització

Tema 4
El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels alumnes i de les alumnes. El Projecte Educatiu i el Projecte Curricular en relació amb aquests alumnes. Les adaptacions curriculars

Tema 5
El centre específic d'Educació Especial: Característiques del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular. Referents bàsics i criteris per a la seva elaboració

Tema 6
Els recursos materials i personals per a l'atenció dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Recursos de l'escola. Recursos externs a l'escola. Col•laboració entre serveis específics i serveis ordinaris

Tema 7
Conceptes bàsics sobre la comunicació i el llenguatge. Adquisició i desenvolupament de la comunicació i del llenguatge i la seva relació amb el desenvolupament del pensament, social i afectiu

Tema 8
Bases anatòmiques, fisiològiques i neurològiques del llenguatge. Processos de codificació i decodificació lingüística. Descripció i anàlisi dels components del llenguatge

Tema 9
Característiques del llenguatge dels alumnes i de les alumnes d'Educació Infantil i Primària. Alteracions del llenguatge més freqüents en aquestes etapes educatives. Actuacions preventives

Tema 10
Sistemes alternatius i complementaris de comunicació. El procés d'avaluació i presa de decisions sobre els sistemes alternatius. El procés d'intervenció

PART II

BLOC I: ASPECTES GENERALS
Tema 11
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge

Tema 20
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions de la parla. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge

Tema 23
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions del llenguatge. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge

BLOC II: AVALUACIÓ
Tema 12
Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Sistemes de detecció del dèficit auditiu

Tema 14
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència motora. Aspectes diferencials del desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes

Tema 16
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència mental. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes

Tema 18
Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes

Tema 21
Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions de la parla

Tema 24
Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions del llenguatge

BLOC III: INTERVENCIÓ
Tema 13
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes i les alumnes amb deficiència auditiva. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajudes tècniques per a la comunicació: tipus i criteris d'utilització

Tema 15
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes i les alumnes amb deficiència motora. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajudes tècniques per a la comunicació: tipus i criteris d'utilització

Tema 17
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb deficiència mental. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars

Tema 19
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars

Tema 22
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes i les alumnes amb alteracions de la parla. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars

Tema 25
La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb alteracions del llenguatge. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars

No hay información
No hay información

Danos tu valoración