Cos de Mestres. Educació Física. Temari

5% descuento
ISBN:
9788468132181
EAN:
9000000360921
PVP:
60,00€
Descuento:
5%
Precio:
57,00€
Coste de envío: 0,00€
ISBN:
9788468132181
EAN:
9000000360921
60,00€ 57,00€

- Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions al Cos de Mestres i dins de l'especialitat de Educació Física
- Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial
- Actualitzat a data de publicació
- Amb diversos elements didàctics com a gràfics, taules i esquemes que t'ajudaran a la comprensió i memorització de les dades més rellevants

Actualizaciones disponibles durante 18 meses o fecha de examen
83 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
PRESENTACIÓ

INTRODUCCIÓ

TEMA 1
CONCEPTE D'EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT
DELS DIFERENTS CONCEPTES.
Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Pablo Casanova Vega i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 2
L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL SISTEMA EDUCATIU: OBJECTIUS I CONTINGUTS. EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS ATRIBUÏDES AL MOVIMENT COM A ELEMENT FORMATIU.
Autors: Ángel Pérez Pueyo, David Vega Cobo, Javier Feito Blanco i Pablo Casanova Vega.

TEMA 3
ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES IMPLICADES EN L'ACTIVITAT FÍSICA. PATOLOGIES RELACIONADES AMB L'APARELL MOTOR. AVALUACIÓ I TRACTAMENT EN EL PROCÉS EDUCATIU
Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Pablo Casanova Vega i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 4
EL CREIXEMENT I EL DESENVOLUPAMENT NEUROMOTOR, OSSI I MUSCULAR. FACTORS ENDÒGENS I EXÒGENS QUE REPERCUTEIXEN EN EL DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT. PATOLOGIES RELACIONADES AMB EL CREIXEMENT I L'EVOLUCIÓ DE LA CAPACITAT DEL MOVIMENT. AVALUACIÓ I TRACTAMENT EN EL PROCÉS EDUCATIU
Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 5
LA SALUT I LA QUALITAT DE VIDA. HÀBITS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT FÍSICA. AUTONOMIA I AUTOESTIMA
Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega.

TEMA 6
CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES, LA SEVA EVOLUCIÓ I FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL SEU DESENVOLUPAMENT
Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 7COORDINACIÓ I EQUILIBRI: CONCEPTE I ACTIVITATS PER AL SEU DESPLEGAMENT
Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 8
L'APRENENTATGE MOTOR: PRINCIPALS MODELS EXPLICATIUS DE L'APRENENTATGE MOTOR. EL PROCÉS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE MOTOR: MECANISMES I FACTORS QUE INTERVENEN
Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 9
HABILITATS, DESTRESES I TASQUES MOTRIUS: CONCEPTE, ANÀLISI I CLASSIFICACIÓ. ACTIVITATS PER AL SEU DESENVOLUPAMENT
Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 10
EVOLUCIÓ DE LES CAPACITATS MOTRIUS EN RELACIÓ AMB EL DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU GENERAL. EDUCACIÓ SENSOMOTRIU I PSICOMOTRIU EN LES PRIMERES ETAPES DE LA INFÀNCIA
Autors: Pablo Casanova Vega, Javier Feito Blanco, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 11
L'ESQUEMA CORPORAL: EL PROCÉS DE LATERALITZACIÓ. DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS PERCEPTIVO-MOTRIUS
Autors: Pablo Casanova Vega, Javier Feito Blanco, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 12
L'EXPRESSIÓ CORPORAL EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ÀREA D'EF. MANIFESTACIONS EXPRESSIVES ASSOCIADES AL MOVIMENT CORPORAL. INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 13
EL JOC COM A ACTIVITAT D'ENSENYAMENT I D'APRENENTATGE EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA. ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES BASADES EN LES CARACTERÍSTIQUES DELS JOCS, EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA
Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Pablo Casanova Vega i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 14
ELS ESPORTS. CONCEPTE I CLASSIFICACIONS. L'ESPORT COM A ACTIVITAT EDUCATIVA. ESPORTS INDIVIDUALS I COL•LECTIUS PRESENTS A L'ESCOLA: ASPECTES TÈCNICS I TÀCTICS ELEMENTALS; LA SEVA DIDÀCTICA
Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega.

TEMA 15
L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT COM A ELEMENT SOCIOCULTURAL. JOCS I ESPORTS POPULARS, AUTÒCTONS I TRADICIONALS. LES ACTIVITATS FÍSIQUES ORGANITZADES EN EL MEDI NATURAL
Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega.

TEMA 16
PRINCIPIS DE SISTEMÀTICA DE L'EXERCICI I ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL MOVIMENT. SISTEMES D'EXERCICI DE L'ACTIVITAT FÍSICA (ANALÍTICS, NATURALS, RÍTMICS...)
Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 17
DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES EN L'EDAT ESCOLAR. FACTORS ENTRENABLES I NO ENTRENABLES. L'ADAPTACIÓ A L'ESFORÇ FÍSIC EN ELS NENS I EN LES NENES
Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 18
EL DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS. PRINCIPIS FONAMENTALS DE L'ENTRENAMENT. ADEQUACIÓ DE L'ENTRENAMENT EN L'ACTIVITAT FÍSICA EN ELS CICLES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Autors: Pablo Casanova Vega, Javier Feito Blanco, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo.

TEMA 19
RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS ESPECÍFICS DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA: CLASSIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE TENIR EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA PER A LES QUE S'HAN D'UTILITZAR. UTILITZACIÓ DELS RECURSOS DE LA COMUNITAT
Autors: David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo, Javier Feito Blanco, i Pablo Casanova Vega.

TEMA 20
ORGANITZACIÓ DE GRUPS I TASQUES. LA PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS D'ENSENYAMENT/APRENENTATGE EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA: MODELS DE SESSIÓ 341
Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega.

TEMA 21
ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS TIPUS I GRAUS DE MINUSVALIDESES: MOTORES, PSÍQUIQUES, SENSORIALS, EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT FÍSICA
Autors: David Vega Cobo, Javier Feito Blanco, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega.

TEMA 22
EL DESENVOLUPAMENT MOTOR I PERCEPTIU DEL NEN DISCAPACITAT. LA INTEGRACIÓ ESCOLAR COM A RESPOSTA EDUCATIVA. IMPLICACIONS EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA
Autors: David Vega Cobo, Javier Feito Blanco, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega.

TEMA 23
MÈTODES D'ENSENYAMENT EN EDUCACIÓ FÍSICA. ADEQUACIÓ ALS PRINCIPIS METODOLÒGICS DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Autors: Ángel Pérez Pueyo, David Vega Cobo, Javier Feito Blanco i Pablo Casanova Vega.

TEMA 24
L'AVALUACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA. AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'APRENENTATGE I DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT: MECANISMES I INSTRUMENTS. FUNCIÓ DELS CRITERIS D'AVALUACIÓ D'ETAPA
Autors: Javier Feito Blanco, Ángel Pérez Pueyo, David Vega Cobo i Pablo Casanova Vega.

TEMA 25
LA COEDUCACIÓ I IGUALTAT DE SEXES EN EL CONTEXT ESCOLAR I EN L'ACTIVITAT D'EDUCACIÓ FÍSICA. ESTEREOTIPS I ACTITUDS SEXISTES EN L'EDUCACIÓ FÍSICA. INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468132181
9000000360921
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
462
24/02/2012

Cargando portada original…