Oposiciones Educación Profesores Secundaria. Educación Física

Temario Vol. III.

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial:
EDITORIAL CEP
Autor:
AA.VV
ISBN:
9788468131481
EAN:
9000000357129
Alto × Ancho:
240 x 170mm
Papel:
Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:
Fresado
Edición Color:
No
Páginas:
332
Fecha de publicación:
16/02/2012
€43,00 €40,85

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;TEMA 45
LA DANSA COM A MANIFESTACIÓ EXPRESSIVA I DE COMUNICACIÓ. EVOLUCIÓ DE LA DANSA. DANSA TRADICIONAL. DANSA MODERNA. POSSIBLES ADAPTACIONS AL CONTEXT ESCOLAR

TEMA 46
LA DRAMATITZACIÓ: EL LLENGUATGE DEL GEST I LA POSTURA. TÈCNIQUES BÀSIQUES. POSSIBLES ADAPTACIONS AL CONTEXT ESCOLAR

TEMA 47
ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL. TIPUS, CLASSIFICACIONS I RECURSOS. ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES EN LA NATURA

TEMA 48
L'ORIENTACIÓ EN EL MEDI NATURAL. CONCEPTES I RECURSOS PER A L'ORIENTACIÓ. ORIENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA: JOCS I ACTIVITATS D'ORIENTACIÓ

TEMA 49
NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA. METABOLISME BASAL I CALORIES. TIPUS D'ACTIVITAT FÍSICA I DESPESA ENERGÈTICA. LA DIETA EQUILIBRADA: ASPECTES QUANTITATIUS I QUALITATIUS DE LA DIETA

TEMA 50
ASPECTES PREVENTIUS EN LA PRÀCTICA D'ACTIVITAT FÍSICA I ACTUACIÓ EN ACCIDENTS ESPORTIUS. LESIONS MÉS FREQÜENTS RELACIONADES AMB EL SISTEMA LOCOMOTOR: PRIMERS AUXILIS

TEMA 51
LA POSTURA CORPORAL I LES SEVES PATOLOGIES: IMPLICACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ADOLESCENT. PREVENCIÓ I TRACTAMENT EN EL MARC ESCOLAR

TEMA 52
SALUT I ACTIVITAT FÍSICA. EFECTES POSITIUS I CONTRAINDICACIONS DE L'ACTIVITAT FÍSICA EN LA SALUT I QUALITAT DE VIDA

TEMA 53
L'APRENENTATGE MOTOR: EVOLUCIÓ HISTÒRICA I FONAMENTACIÓ TEÒRICA DE LES ACTUALS CONCEPCIONS. MODELS TEÒRICS EXPLICATIUS DE L'APRENENTATGE MOTOR

TEMA 54
L'APRENENTATGE MOTOR: FASES DE L'ADQUISICIÓ MOTRIU I FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L'APRENENTATGE MOTOR. LA TRANSFERÈNCIA I L'APRENENTATGE MOTOR

TEMA 55
EL MODEL DE PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ: LA PERCEPCIÓ, DECISIÓ, EXECUCIÓ I CONTROL DEL MOVIMENT. REPERCUSSIONS EN EL PROCÉS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE

TEMA 56
CONTROL DEL MOVIMENT I RETROALIMENTACIÓ: EL CONEIXEMENT DELS RESULTATS. TIPUS I CARACTERÍSTIQUES DEL CONEIXEMENT DELS RESULTATS. VALOR DEL CONEIXEMENT DELS RESULTATS EN L'APRENENTATGE MOTOR

TEMA 57
HABILITATS I TASQUES MOTRIUS: CONCEPTES, CLASSIFICACIONS I ANÀLISI DELS ASPECTES FONAMENTALS PER AL SEU ENSENYAMENT I APRENENTATGE

TEMA 58
MÈTODES I ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT EN EDUCACIÓ FÍSICA. TENDÈNCIES I CLASSIFICACIONS. UTILITZACIÓ SEGONS L'ANÀLISI DE LES TASQUES D'APRENENTATGE I LES CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES I DE LES ALUMNES

TEMA 59
L'ENSENYAMENT I APRENENTATGE BASATS EN LA RECEPCIÓ: LA REPRODUCCIÓ DE MODELS. PAPER DEL PROFESSOR I DE L'ALUMNE EN AQUEST ENFOCAMENT DE L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE

TEMA 60
L'ENSENYAMENT I APRENENTATGE BASATS EN EL DESCOBRIMENT. LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I EL DESCOBRIMENT GUIAT. PAPER DEL PROFESSOR I DE L'ALUMNE EN AQUEST ENFOCAMENT DE L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE

TEMA 61
LES INSTAL•LACIONS PER A L'EDUCACIÓ FÍSICA I EL SEU EQUIPAMENT. CONCEPTES BÀSICS. ORGANITZACIÓ I NORMES PER AL SEU ÚS. L'AUTOCONSTRUCCIÓ DE MATERIALS ÚTILS PER A L'ACTIVITAT FÍSICA

TEMA 62
LA INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA. PARADIGMES QUANTITATIUS I QUALITATIUS D'INVESTIGACIÓ. LA INVESTIGACIÓ-ACCIÓ EN L'EDUCACIÓ FÍSICA.

TEMA 63
L'AVALUACIÓ DE LES CAPACITATS FÍSIQUES. TÈCNIQUES, INSTRUMENTS I REGISTRE DE LES DADES. LES PROVES DE CAPACITAT FÍSICA: USOS I VALOR FORMATIU

TEMA 64
L'AVALUACIÓ DE LES QUALITATS MOTRIUS (CAPACITATS COORDINATIVES). TÈCNIQUES, INSTRUMENTS I REGISTRE DE LES DADES. LES PROVES DE CAPACITAT MOTRIU: USOS I VALOR FORMATIU

TEMA 65
EL MUNICIPI I LA PRÀCTICA D'ACTIVITATS FÍSIQUES. RECURSOS MATERIALS I HUMANS. IMPLICACIONS EN EL CURRÍCULUM DE L'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR