Oposiciones Educación Profesores Secundaria. Geografía e Historia

Temario Vol. I.

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 9788468168500
EAN: 9000001106405
Alto × Ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 638
Fecha de publicación: 06/05/2016
€55,00 €52,25

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.
Tema 1
La concepció de l'espai geogràfic. Corrents actuals del pensament geogràfic

Tema 2
Metodologia del treball geogràfic. Tècniques de treball

Tema 3
La diversitat del medi geogràfic al planeta. La interacció de factors ecogeogràfics

Tema 4
Climes i zones bioclimàtiques. El temps i el clima com a condicionants de les activitats humanes

Tema 5
L'acció humana sobre el medi. Problemàtica actual

Tema 6
La població mundial: models demogràfics i desigualtats espacials

Tema 7
L'espai rural. Activitats agràries: situació i perspectives a Espanya i en el món

Tema 8
L'espai i l'activitat industrial. Primeres matèries i fonts d'energia

Tema 9
Les activitats terciàries en les economies desenvolupades

Tema 10
El procés d'urbanització al planeta. Repercussions ambientals i socioeconòmiques

Tema 11
Els països de la Comunitat Europea: aspectes físics, socials i econòmics

Tema 12
Xina: societat i economia

Tema 13
Japó i l'àrea del Pacífic: desenvolupament industrial i comercial

Tema 14
Àfrica: territori i societats. Àfrica Mediterrània i Àfrica Subsahariana: contrastos físics, socioeconòmics i culturals

Tema 15
Canadà i EE.UU.: aspectes físics i humans

Tema 16
Els països iberoamericans: problemàtica econòmica i social

Tema 17
La península Ibèrica: relleu, clima i vegetació. Diversitat regional de l'Espanya Peninsular i Insular

Tema 18
L'actual ordenació territorial de l'Estat espanyol. Arrels històriques

Tema 19
La població espanyola. Comportament demogràfic. Fenòmens migratoris

Tema 20
El coneixement històric. Temps històric i categories temporals. L'historiador i les fonts. Explicació i comprensió en la història

Tema 21
Grans línies d'investigació històrica en els segles XIX i XX

Tema 22
Procés d'hominització i cultura material. L'aportació de l'antropologia històrica

Tema 23
Del neolític a les societats urbanes del Pròxim Orient.Fonts arqueològiques

Tema 24
La península Ibèrica fins a la dominació romana