Oposiciones Educación Profesores Secundaria. Música

Temario Vol. I.

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 9788468168081
EAN: 9000000880078
Alto × Ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 628
Fecha de publicación: 22/04/2016
€45,00 €42,75

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.
Tema 1
L'audició: percepció, psicologia, memòria i anàlisi. Anatomia i fisiologia de l'oïda

Tema 2
La veu humana i la seva fisiologia. Classificació de les veus. La veu en l'adolescència: característiques i problemàtica.

Tema 3
L'aparell fonador. Veu parlada i cantada. Respiració-Emissió-Impostació.

Tema 4
La cançó: aspectes analítics i aspectes interpretatius. Tipus de cançons. L'agrupació vocal. Repertori vocal aplicat a la secundària.

Tema 5
Jocs i improvisacions vocals: individuals i en grup, lliures i dirigides, amb melodia i sense.

Tema 6
Acústica. Fonaments físics i la seva repercussió musical.

Tema 7
Organologia. Classificació dels instruments.

Tema 8
Els instruments a través del temps en la música occidental. Diferents agrupacions instrumentals.

Tema 9
Els instruments com a mitjà d'expressió en general. Improvisació, jocs, danses, cançons. Els instruments a l'aula: característiques i relació amb els instruments professionals.

Tema 10
Instruments folklòrics i ètnics.

Tema 11
Aplicacions de la informàtica i l'electrònica en la música: a la interpretació, a la composició, a l'audició, a la didàctica del llenguatge musical.

Tema 12
Música i moviment. Paràmetres del moviment. El gest en la música.

Tema 13
Música i dansa. Danses folklòriques, històriques i de saló.

Tema 14
Danses dels diferents pobles d'Espanya.

Tema 15
So - Silenci. Paràmetres del so. El soroll.

Tema 16
La música, definicions. La música com a ciència, com a art i com a llenguatge.

Tema 17
El ritme. Pols i mètrica.

Tema 18
La melodia. Tema, motiu i disseny melòdic. L'articulació melòdica.

Tema 19
Organització sonora. Tonalitat, modalitat, escales, modes...

Tema 20
La textura musical. Tipus i evolució a través de la història.

Tema 21
El contrapunt. Diverses concepcions a través del temps.

Tema 22
L'harmonia. Diverses concepcions a través del temps.

Tema 23
La notació musical: Evolució històrica de la notació. Dels pneumes a les notacions actuals.