Oposiciones Educación Profesores Secundaria. Música

Temario Vol. II.

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial:
EDITORIAL CEP
Autor:
AA.VV.
ISBN:
9788468168098
EAN:
9000000880085
Alto × Ancho:
240 x 170mm
Papel:
Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:
Fresado
Edición Color:
No
Páginas:
592
Fecha de publicación:
22/04/2016
€45,00 €42,75

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.
Tema 24
L'expressió musical. Agògica, dinàmica i altres indicacions.

Tema 25
Procediments compositius fonamentals: Repetició - Imitació - Variació - Desenvolupament.

Tema 26
La forma musical.

Tema 27
La improvisació com a forma d'expressió lliure i com a procediment compositiu.

Tema 28
Orígens de la música occidental: Grècia. Roma. La música cristiana primitiva.

Tema 29
El cant gregorià. La monòdia religiosa.

Tema 30
Música profana en l'Edat mitjana.

Tema 31
Polifonia medieval.

Tema 32
Música medieval a Espanya.

Tema 33
La música en el Renaixement. Estils. Teoria musical. Organologia.

Tema 34
Polifonia renaixentista.

Tema 35
Música instrumental en el Renaixement.

Tema 36
La música del Renaixement a Espanya.

Tema 37
La música en el Barroc. Èpoques. Estils. Teoria musical. Organologia.

Tema 38
Música vocal en el Barroc.

Tema 39
Música instrumental en el Barroc.

Tema 40
La música en el segle XVII a Espanya.

Tema 41
Estils preclàssics i Classicisme. Característiques generals. Organologia.

Tema 42
Formes instrumentals preclàssiques i clàssiques.

Tema 43
Formes vocals preclàssiques i clàssiques.

Tema 44
La música en el segle XVIII a Espanya.

Tema 45
El ballet. Origen i evolució.

Tema 46
La música en el Romanticisme. Etapes. Estètica musical. Organologia.