Oposiciones Educación Profesores Secundaria. Música

Temario Vol. III.

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 9788468168104
EAN: 9000000880092
Alto × Ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 696
Fecha de publicación: 15/04/2016
€45,00 €42,75

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.
Tema 47
La música instrumental en el Romanticisme. Música de cambra, pianística i orquestral.

Tema 48
La música vocal en el Romanticisme. L'òpera i el lied.

Tema 49
La música en el segle XIX a Espanya.

Tema 50
Diversitat d'estils musicals al final del segle XIX i principis del XX. (I): expressionisme i nacionalismes.

Tema 51
Diversitat d'estils musicals a la fi del segle XIX i principis del XX. (II): l'impressionisme.

Tema 52
La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (I): la segona escola de Viena.

Tema 53
La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (II): les avantguardes històriques.

Tema 54
La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (III): el neoclassicisme.

Tema 55
La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (IV): la música a Espanya.

Tema 56
Música després de la segona guerra mundial (I): Música concreta, electrònica i electroacústica.

Tema 57
Música després de la segona guerra mundial (II): serialisme integral, música aleatòria i altres tendències.

Tema 58
Funció social de la música a través del temps.

Tema 59
El folklore musical a Espanya.

Tema 60
El flamenc. Origen i evolució.

Tema 61
Música africana i americana.

Tema 62
El jazz. Origen i evolució.

Tema 63
La música popular. El rock i el pop. Anàlisi musical i sociològic.

Tema 64
El so gravat. Evolució de les tècniques d'enregistrament i reproducció del so.

Tema 65
Música en directe. L'audició musical en diferents contextos històrics.

Tema 66
Els mitjans de difusió i la música a través del temps.

Tema 67
Música i imatge: la música en el cinema i en el teatre. Altres creacions audiovisuals.

Tema 68
Consum de la Música en la societat actual: productes musicals a l'abast de tots. Contaminació sonora.

Tema 69
Teoria de la comunicació aplicada al llenguatge musical: compositor, partitura, intèrpret, oïdor.

Tema 70
Mètodes i sistemes didàctics actuals d'educació musical: Orff-Schulwerk, Dalcroze, Martenot, Kodaly, Willens, Ward...