Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. III.

5% descuento
ISBN:
9788468131641
EAN:
9000000357310
PVP:
55,00€
Descuento:
5%
Precio:
52,25€
Coste de envío: 0,00€
ISBN:
9788468131641
EAN:
9000000357310
55,00€ 52,25€

- Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum I i II del temari
- Els nostres autors compten amb una dilatada experiència en el sector
- Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial
- Actualitzat a data de publicació

169 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
Tema 47
Desenvolupament social de 0-6 anys: etapes, les seves característiques, moments més significatius. Processos mentals, afectius i conductuals en la socialització. El vincle d'afecció. Àmbits de socialització: la família, l'escola i els iguals. Desenvolupament social en el currículum de l'Educació Infantil.

Tema 48
Desenvolupament de l'afectivitat de 0-6 anys: sentiments i emocions. Afectivitat i desenvolupament de la personalitat de 0-6 anys. El coneixement de si mateix: autoconcepte i autoestima. Afectivitat i socialització. L'afectivitat en el currículum de l'Educació Infantil.

Tema 49
Desenvolupament moral fins als 6 anys. Etapes: característiques i moments significatius. Transmissió de pautes i valors a l'escola. Les actituds: el seu desenvolupament i el seu tractament educatiu. El currículum ocult. Temes transversals i educació en valors. La moral heterònoma. Les estratègies d'actuació i els recursos. El moral en el desenvolupament integral del nen.

Tema 50
Desenvolupament afectiu-sexual fins als 6 anys. Etapes: característiques i moments significatius. Identitat i tipificació sexual. L'educació sexual: estratègies i recursos. El sexual en el desenvolupament integral.

Tema 51
L'activitat lúdica en la infància, eix metodològic en l'etapa 0 a 6 anys. Teories del joc. Característiques i classificacions. Joc i desenvolupament. L'observació en el joc infantil. El rol de l'adult en el joc. Criteris de selecció dels jocs i joguines. El joc en el currículum d'Educació Infantil. Joc i moviment.

Tema 52
El desenvolupament del llenguatge de 0 a 6 anys: evolució de la comprensió i l'expressió. La comunicació no verbal. Estratègies d'actuació i recursos per desenvolupar el llenguatge infantil. El llenguatge oral en el currículum de l'Educació Infantil.

Tema 53
El conte: el seu valor educatiu en els programes d'intervenció infantil. Tractament d'un conte: tècniques de narració. Gèneres de conte. Criteris de selecció de contes. El conte com a recurs globalitzador. El racó dels contes.

Tema 54
L'expressió corporal, plàstica i musical: formes de representació i vehicle de comunicació en la infància. Evolució de 0 a 6 anys. Estratègies d'actuació i recursos per desenvolupar-les. Els tres tipus d'expressió el currículum de l'Educació Infantil.

Tema 55
La intervenció social. Intervenció en integració i marginació social: concepte i teories; inici, evolució i situació actual a Espanya. El marc administratiu, legislatiu i competencial de la intervenció social. Context, sistemes organitzatius i models d'intervenció a Espanya i als països de la U.E.

Tema 56
Aplicació de la psicologia comunitària i sociologia a l'estudi dels sectors d'intervenció: tercera edat, família i menors, immigració, discapacitats i altres col•lectius.

Tema 57
La intervenció del Tècnic Superior en Integració Social: models i mètodes d'obtenció d'informació en l'àmbit social. Tècniques per a la recollida d'informació, valoració i presa de decisions

Tema 58
Les discapacitats en l'àmbit físic: la seva descripció des de la fisiologia general (adolescència, maduresa i senectut). Possibilitats d'intervenció social. Aspectes mèdics de la intervenció: principis de fisioteràpia i rehabilitació. Organitzacions relacionades amb la defensa i intervenció d'aquests col•lectius.

Tema 59
Les discapacitats en l'àmbit psíquic: la seva descripció des de la psicologia (adolescència, maduresa i senectut). Possibilitats d'intervenció social. Organitzacions relacionades amb la defensa i intervenció d'aquests col•lectius.

Tema 60
Les discapacitats en l'àmbit sensorial: la seva descripció des de la fisiologia i la psicologia (adolescència, maduresa i senectut). Possibilitats d'intervenció social. Sistemes alternatius de comunicació. Organitzacions relacionades amb la defensa i intervenció d'aquests col•lectius.

Tema 61
Els dèficits en l'àmbit social: la seva descripció des de la psicologia comunitària i la sociologia (adolescència, maduresa i senectut). Possibilitats d'intervenció social. Organitzacions relacionades amb la defensa i intervenció en aquests col•lectius.

Tema 62
Planificació i programació de la intervenció social. Fases del procés de planificació. Elements i tècniques de la programació. Organització i gestió dels recursos

Tema 63
Serveis socials: activitat pública i privada. Institucions públiques i empreses privades dedicades a serveis socials: organització de recursos humans, administratius, econòmics i materials.

Tema 64
Unitats de convivència: concepte, tipologia i dinàmica. Projecte, eix metodològic d'intervenció en unitats de convivència. La programació i els seus elements. La descripció de les tècniques específiques d'intervenció familiar. La seva avaluació.

Tema 65
Les habilitats socials i l'autonomia personal: avaluació i entrenament. Subjectes amb discapacitats: tractaments de les principals carències i les seves ajudes tècniques. Ancians: estimulació individual i social en els entorns comunicatius més pròxims. Anàlisi de les conductes associa'ls i la seva possible orientació i tractament.

Tema 66
Les tècniques de modificació de conducta: fonamentació teòrica. Tècniques més apropiades en la intervenció de l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social: pautes per a la seva aplicació.

Tema 67
La intervenció social en la inserció ocupacional. Concepte i característiques del món laboral i formatiu en la societat actual. Marc legislatiu. Sectors d'especial dificultat: menors, marginació, dones i discapacitats. Els valors i les actituds en el món laboral.

Tema 68
Desenvolupament de projectes d'inserció ocupacional. Identificació de les variables determinants de les habilitats laborals i de la seva inserció en el treball adequat. Recursos de la inserció ocupacional. Estimulació per a la pròpia formació i recerca d'ocupació

Tema 69
La relació del Tècnic Superior en Integració Social amb els centres del sistema educatiu del seu entorn. Intervenció i seguiment de l'adaptació escolar i social dels col•lectius a intervenir. Col•laboració amb les unitats de convivència i serveis de suport.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468131641
9000000357310
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
666
17/02/2012

Cargando portada original…