5% descuento
Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. I.

Oposiciones Educación Secundaria y FP Profesores Secundaria. Orientación Educativa

Temario Vol. I.

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV
ISBN:9788468131740
EAN:9000000358171
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:516
Fecha de publicación:20/02/2012
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 23 de enero de 2019.

Envío GRATIS a toda la península

€47,00 €44,65
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
No hay información


Tema 1
Fonamentació psicològica i pedagògica del currículum. Aportacions de la psicologia i de les ciències de l'educació als diferents nivells.

Tema 2
Les capacitats com objectiu de l'educació. Els diferents aspectes: valor intrínsec, valor propedèutic, carácter funcional amb relació amb la vida quotidiana.

Tema 3
Processos d'aprenentatge: condicionament, aprenentatge per observació, aprenentatges superiors, el processament de la informació, el paper de l'atenció i la memòria, les habilitats meta cognitives.

Tema 4
El procés d'ensenyament i aprenentatge com procés de construcció i d'interacció: elements interpersonals i elements didàctics. El paper mediador del professor.

Tema 5
Principis didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Aprenentatge significatiu. El paper de les capacitats i coneixements previs. La personalització dels processos d'ensenyament-aprenentatge.

Tema 6
El desenvolupament en l'edat d'educació infantil (I): desenvolupament social, motor, afectiu. Implicacions educatives

Tema 7
El desenvolupament en l'edat d'educació infantil (II): llenguatge i comunicació; el pensament percepte-motor. Implicacions educatives.

Tema 8
El desenvolupament en l'edat de l'educació primària (I): desenvolupament social, motor i afectiu. implicacions educatives.

Tema 9
El desenvolupament en l'edat de l'educació primària (II): llenguatge i comunicació; el pensament concret. implicacions educatives.

Tema 10
El desenvolupament de l'edat en l'educació secundaria (I): adolescència i joventut. Canvis que acompanyen a la pubertat. implicacions educatives

Tema 11
El desenvolupament a l'edat de l'educació secundària (II): desenvolupament cognitiu; el pensament formal abstracte.implicacions educatives.

Tema 12
Socialització i aprenentatge. L'escola com institución socialitzadora: la transmissió de pautes socials i valors. tradició i patrimoni cultural a la transmissió educativa.

Tema 13
La dimensió moral de l'educació. actituds i valors morals a través de les àrees del currículum. L'educació del raonament i del judici moral.

Tema 14
Educació per la convivència i per la pau. L'educació i el desenvolupament d'actituds cooperatives, democràtiques i cíviques.

Tema 15
Educació per a la igualtat. educació no discriminatòria.Eliminació de prejudicis sexistes i racistes a l'escola.

Tema 16
Educació sexual i educació per la salut. prevenció de les drogodependències.

Tema 17
La tutoria com element de la funció docent. Funcions del tutor a primària i secundaria. Aportacions de la psicologia i de les ciències de l'educació al desenvolupament d'aquestes funcions.

Tema 18
El procés de prendre decisions: com s'aprèn i com s'ensenya.

Tema 19
La maduresa vocacional i el projecte de vida. Aportació de la psicologia i la pedagogia a aquesta maduresa i projecte, principalment a l’adolescència.

Tema 20
Aspectes de la diversitat de condicions personals dels alumnes rellevants per a l'educació i l'aprenentatge: aptituds, motivació, estils cognitius, altres diferencies individuals .

Tema 21
L' orientació com activitat educativa. principis bàsics de l'orientació educativa comuns a tots els models. les seves tècniques més utilitzades.

Tema 22
Presentació i desenvolupament d'un model concret d' orientació educativa, així com dels seus instrumentsi tècniques d'orientació.

Tema 23
L'organització del sistema d'orientació i suport a espanya a les diferents administracions educatives.

No hay información
No hay información

Danos tu valoración