Del 5 al 16 de agosto nos vamos de vacaciones.
Los plazos de entrega de los pedidos realizados en este periodo se verán afectados.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. I.

5% descuento
 Producto descatalogado
ISBN:
9788468131740
EAN:
9000000358171
PVP:
47,00€
Descuento:
5%
Precio:
44,65€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468131740
EAN:
9000000358171
47,00€ 44,65€
 Producto descatalogado

- Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum II i III del temari y programació pidàctica
- Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial
- Actualitzat a data de publicació
- Inclou un esquema- resum al final de cada tema per assentar els coneixements

174 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
Tema 1
Fonamentació psicològica i pedagògica del currículum. Aportacions de la psicologia i de les ciències de l'educació als diferents nivells.

Tema 2
Les capacitats com objectiu de l'educació. Els diferents aspectes: valor intrínsec, valor propedèutic, carácter funcional amb relació amb la vida quotidiana.

Tema 3
Processos d'aprenentatge: condicionament, aprenentatge per observació, aprenentatges superiors, el processament de la informació, el paper de l'atenció i la memòria, les habilitats meta cognitives.

Tema 4
El procés d'ensenyament i aprenentatge com procés de construcció i d'interacció: elements interpersonals i elements didàctics. El paper mediador del professor.

Tema 5
Principis didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Aprenentatge significatiu. El paper de les capacitats i coneixements previs. La personalització dels processos d'ensenyament-aprenentatge.

Tema 6
El desenvolupament en l'edat d'educació infantil (I): desenvolupament social, motor, afectiu. Implicacions educatives

Tema 7
El desenvolupament en l'edat d'educació infantil (II): llenguatge i comunicació; el pensament percepte-motor. Implicacions educatives.

Tema 8
El desenvolupament en l'edat de l'educació primària (I): desenvolupament social, motor i afectiu. implicacions educatives.

Tema 9
El desenvolupament en l'edat de l'educació primària (II): llenguatge i comunicació; el pensament concret. implicacions educatives.

Tema 10
El desenvolupament de l'edat en l'educació secundaria (I): adolescència i joventut. Canvis que acompanyen a la pubertat. implicacions educatives

Tema 11
El desenvolupament a l'edat de l'educació secundària (II): desenvolupament cognitiu; el pensament formal abstracte.implicacions educatives.

Tema 12
Socialització i aprenentatge. L'escola com institución socialitzadora: la transmissió de pautes socials i valors. tradició i patrimoni cultural a la transmissió educativa.

Tema 13
La dimensió moral de l'educació. actituds i valors morals a través de les àrees del currículum. L'educació del raonament i del judici moral.

Tema 14
Educació per la convivència i per la pau. L'educació i el desenvolupament d'actituds cooperatives, democràtiques i cíviques.

Tema 15
Educació per a la igualtat. educació no discriminatòria.Eliminació de prejudicis sexistes i racistes a l'escola.

Tema 16
Educació sexual i educació per la salut. prevenció de les drogodependències.

Tema 17
La tutoria com element de la funció docent. Funcions del tutor a primària i secundaria. Aportacions de la psicologia i de les ciències de l'educació al desenvolupament d'aquestes funcions.

Tema 18
El procés de prendre decisions: com s'aprèn i com s'ensenya.

Tema 19
La maduresa vocacional i el projecte de vida. Aportació de la psicologia i la pedagogia a aquesta maduresa i projecte, principalment a l’adolescència.

Tema 20
Aspectes de la diversitat de condicions personals dels alumnes rellevants per a l'educació i l'aprenentatge: aptituds, motivació, estils cognitius, altres diferencies individuals .

Tema 21
L' orientació com activitat educativa. principis bàsics de l'orientació educativa comuns a tots els models. les seves tècniques més utilitzades.

Tema 22
Presentació i desenvolupament d'un model concret d' orientació educativa, així com dels seus instrumentsi tècniques d'orientació.

Tema 23
L'organització del sistema d'orientació i suport a espanya a les diferents administracions educatives.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468131740
9000000358171
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
516
20/02/2012

Cargando portada original…