A pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo a causa de los efectos del Covid-19, la actividad de Editorial CEP no cesa. Nuestros pedidos siguen saliendo con normalidad y dentro de nuestros plazos de entrega

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. II.

5% descuento
 Producto descatalogado
ISBN:
9788468131757
EAN:
9000000358188
PVP:
47,00€
Descuento:
5%
Precio:
44,65€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468131757
EAN:
9000000358188
47,00€ 44,65€
 Producto descatalogado

- Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum I i III del temari y programació pidàctica.
- Actualitzat a data de publicació
- Inclou un esquema- resum al final de cada tema per assentar els coneixements
- El contingut s'ajusta rigorosament al que demana la convocatòria oficial

172 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
Tema 24
Funció assessora. Model d'Intervenció.

Tema 25
L'orientació en Educació Secundària. Model d'intervenció i funcions.

Tema 26
L'assessorament individualitzat als alumnes: principis generals, models i tècniques.

Tema 27
Assessorament sobre itineraris educatius d’acord amb les aptituds i motivació dels alumnes en l'Educació Secundària: optativitat. Modalitats de Batxillerat, cicles de Formació Professional.

Tema 28
L'orientació professional i els processos de presa de decisió vocacional. Maduresa vocacional, autoconeixement i elecció d'estudis i professions.

Tema 29
Entrenament en la transició a la vida activa. Assessorament sobre estudis superiors en camps professionals acords amb les aptituds, interessos i motivació dels alumnes.

Tema 30
Ensenyament d'habilitats bàsiques i hàbits d'autonomia principalment amb alumnes amb dèficits o disfuncions.

Tema 31
Programes d'ensenyar a pensar, d'aprendre a aprendre: principis comuns i panorama general.

Tema 32
Presentació i desenvolupament d'algun programa concret d'intervenció per aprendre a pensar.

Tema 33
Mètodes i tècniques de treball intel•lectual i el seu desenvolupament en Primària i en Secundària: principis generals i aplicació en àrees o àmbits específics.

Tema 34
L'enfocament preventiu dels problemes escolars i d'aprenentatge. Grups de risc i recursos compensatoris.

Tema 35
Anàlisi sistèmica de la institució escolar. L'escola com a sistema deinteracciones. L'enfocament sistèmic en la intervenció psicopedagògica: programes d'intervenció global.

Tema 36
Relació de teoria i pràctica en l'educació. La investigació educativa. El professor com a investigador de la seva pròpia pràctica. Principis i mètodes de la investigació en l'acció.

Tema 37
La pràctica educativa com a relació personal i com a pràctica tècnica i científica. La persona de l'educador, la tecnologia educativa i els mitjans didàctics.

Tema 38
Principis i models generals d'avaluació en educació. Els seus fins i els seus tipus. L'avaluació en el procés educatiu i en la presa de decisions curriculars.

Tema 39
Avaluació psicopedagògica: avaluació de la capacitat intel•lectual, de les aptituds bàsiques i d'altres característiques personals relacionades amb l'aprenentatge. Instruments i tècniques d'aquesta avaluació.

Tema 40
Avaluació del procés d'ensenyament: avaluació dels projectes curriculars, de la programació, dels materials curriculars, de les activitats educatives, de l'organització escolar.

Tema 41
Avaluació de l'aprenentatge: avaluació dels processos i dels resultats d'aprenentatge en els alumnes. Avaluació de la competència curricular.

Tema 42
Experimentació i innovació educativa. Problemes i estratègies en la introducció i difusió d'innovacions educatives a l'escola.

Tema 43
Dinàmica del grup classe. L'adaptació al medi escolar. Negociació de rols a l'aula.

Tema 44
La construcció de la intel•ligència i de la personalitat en la interacció social: el paper dels companys en l'experiència educativa i en l'aprenentatge.

Tema 45
El treball cooperatiu i la interacció social. Tècniques d'anàlisi i dinamització grupal.

Tema 46
L'educació especial: del model del dèficit al de necessitats educatives especials. Principis generals de la intervenció educativa en aquestes necessitats.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468131757
9000000358188
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
558
20/02/2012

Cargando portada original…

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proyecto solidario