5% descuento
Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. II.

Oposiciones Educación Secundaria y FP Profesores Secundaria. Orientación Educativa

Temario Vol. II.

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV
ISBN:9788468131757
EAN:9000000358188
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:558
Fecha de publicación:20/02/2012
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 28 de marzo de 2019.

Envío GRATIS a toda la península

€47,00 €44,65
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
No hay información
Tema 24
Funció assessora. Model d'Intervenció.

Tema 25
L'orientació en Educació Secundària. Model d'intervenció i funcions.

Tema 26
L'assessorament individualitzat als alumnes: principis generals, models i tècniques.

Tema 27
Assessorament sobre itineraris educatius d’acord amb les aptituds i motivació dels alumnes en l'Educació Secundària: optativitat. Modalitats de Batxillerat, cicles de Formació Professional.

Tema 28
L'orientació professional i els processos de presa de decisió vocacional. Maduresa vocacional, autoconeixement i elecció d'estudis i professions.

Tema 29
Entrenament en la transició a la vida activa. Assessorament sobre estudis superiors en camps professionals acords amb les aptituds, interessos i motivació dels alumnes.

Tema 30
Ensenyament d'habilitats bàsiques i hàbits d'autonomia principalment amb alumnes amb dèficits o disfuncions.

Tema 31
Programes d'ensenyar a pensar, d'aprendre a aprendre: principis comuns i panorama general.

Tema 32
Presentació i desenvolupament d'algun programa concret d'intervenció per aprendre a pensar.

Tema 33
Mètodes i tècniques de treball intel•lectual i el seu desenvolupament en Primària i en Secundària: principis generals i aplicació en àrees o àmbits específics.

Tema 34
L'enfocament preventiu dels problemes escolars i d'aprenentatge. Grups de risc i recursos compensatoris.

Tema 35
Anàlisi sistèmica de la institució escolar. L'escola com a sistema deinteracciones. L'enfocament sistèmic en la intervenció psicopedagògica: programes d'intervenció global.

Tema 36
Relació de teoria i pràctica en l'educació. La investigació educativa. El professor com a investigador de la seva pròpia pràctica. Principis i mètodes de la investigació en l'acció.

Tema 37
La pràctica educativa com a relació personal i com a pràctica tècnica i científica. La persona de l'educador, la tecnologia educativa i els mitjans didàctics.

Tema 38
Principis i models generals d'avaluació en educació. Els seus fins i els seus tipus. L'avaluació en el procés educatiu i en la presa de decisions curriculars.

Tema 39
Avaluació psicopedagògica: avaluació de la capacitat intel•lectual, de les aptituds bàsiques i d'altres característiques personals relacionades amb l'aprenentatge. Instruments i tècniques d'aquesta avaluació.

Tema 40
Avaluació del procés d'ensenyament: avaluació dels projectes curriculars, de la programació, dels materials curriculars, de les activitats educatives, de l'organització escolar.

Tema 41
Avaluació de l'aprenentatge: avaluació dels processos i dels resultats d'aprenentatge en els alumnes. Avaluació de la competència curricular.

Tema 42
Experimentació i innovació educativa. Problemes i estratègies en la introducció i difusió d'innovacions educatives a l'escola.

Tema 43
Dinàmica del grup classe. L'adaptació al medi escolar. Negociació de rols a l'aula.

Tema 44
La construcció de la intel•ligència i de la personalitat en la interacció social: el paper dels companys en l'experiència educativa i en l'aprenentatge.

Tema 45
El treball cooperatiu i la interacció social. Tècniques d'anàlisi i dinamització grupal.

Tema 46
L'educació especial: del model del dèficit al de necessitats educatives especials. Principis generals de la intervenció educativa en aquestes necessitats.
No hay información
No hay información

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari dins de l'especialitat de Orientació Educativa.

Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum I i III del temari y programació pidàctica.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III
- Programació Didàctica des d'Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica


Danos tu valoración