Del 5 al 16 de agosto nos vamos de vacaciones.
Los plazos de entrega de los pedidos realizados en este periodo se verán afectados.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. III.

5% descuento
 Producto descatalogado
ISBN:
9788468131764
EAN:
9000000358195
PVP:
47,00€
Descuento:
5%
Precio:
44,65€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468131764
EAN:
9000000358195
47,00€ 44,65€
 Producto descatalogado

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari dins de l'especialitat de Orientació Educativa.

Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum I i II del temari y programació pidàctica.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III
- Programació Didàctica des d'Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica

174 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
Tema 47
L'organització de l'educació especial: aules i centres específics; integració d'alumnes amb necessitats educatives especials a l'escola ordinària. Principis i mètodes de la integració escolar. Criteris d'escolarització.

Tema 48
Organització i modes de treball a l'aula amb alumnes amb necessitats especials. Actuacions específiques amb aquests alumnes.

Tema 49
Adaptacions curriculars: conceptes i principis generals. Adaptacions curriculars significatives per a alumnes amb necessitats educatives especials i les seves classes: accés al currículum; adaptacions metodològiques, en continguts, en avaluació.

Tema 50
La diversificació curricular: aplicacions dels articles 23 i 37 de la LOGSE. Objectius, àrees, continguts i criteris d'avaluació en les diversificacions curriculars.

Tema 51
Les persones amb retard mental: característiques del seu desenvolupament. Principis generals d'intervenció educativa i criteris per adaptar el currículum a aquests alumnes.

Tema 52
Dèficits sensorials: els seus tipus i avaluació. Sistemes de comunicació en alumnes cecs i sords.

Tema 53
Intervenció educativa i adaptacions curriculars amb alumnes cecs i amblíopes.

Tema 54
Intervenció educativa i adaptacions curriculars amb alumnes sords.

Tema 55
L'autisme i les alteracions de la comunicació en la infància i l'adolescència. Intervenció educativa abans aquests problemes.

Tema 56
Alteracions comportamentals i conductes associa'ls en la infància. Programes de prevenció, intervenció i tractament davant problemes de desenvolupament de la personalitat en l'Educació Infantil i Primària.

Tema 57
Alteracions comportamentals i conductes associa'ls en l'adolescència. Programes de prevenció, intervenció i tractament davant problemes de desenvolupament de la personalitat en l'Educació Secundària.

Tema 58
Els alumnes amb disfuncions o dèficits motors. Barreres d'accés al currículum. Criteris per a l'adaptació curricular. Sistemes de comunicació alternativa.

Tema 59
Diferents ritmes d'aprenentatge: Alumnes lents a aprendre. Intervenció educativa.

Tema 60
Dificultats i problemes en l'adquisició del llenguatge parlat: intervenció educativa.

Tema 61
Dificultats i problemes en l'adquisició del llenguatge escrit: intervenció educativa.

Tema 62
Dificultats i problemes en els aspectes matemàtics bàsics i en les operacions elementals de càlcul: intervenció educativa.

Tema 63
Dificultats i problemes en l'adquisició i ús dels instruments lògics i matemàtics del pensament formal abstracte en l'adolescència: intervenció educativa.

Tema 64
Els alumnes superdotats. Possibilitats educatives que els ofereix el currículum en les diferents etapes. El treball educatiu amb aquests alumnes.

Tema 65
Formació professional i preparació per a la transició a la vida activa en alumnes que no aconsegueixen els objectius de l'ensenyament obligatori. Programes de Garantia Social.

Tema 66
El paper de la família en l'educació. Col•laboració de professors i pares en les diferents etapes educatives, principalment en l'Educació Infantil. Modes de treball amb els pares.

Tema 67
La col•laboració de mestres i pares d'alumnes amb necessitats educatives especials. Programes educatius formals per desenvolupar a la llar.

Tema 68
L'escola en el seu entorn: relació amb altres institucions socials, amb la ciutat. Peculiaritats de l'escola rural.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468131764
9000000358195
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
540
20/02/2012

Cargando portada original…