5% descuento
Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. II.

Oposiciones Educación Secundaria y FP Profesores Secundaria. Procesos y Productos en Madera y Mueble

Temario Vol. II.

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV
ISBN:9788468131412
EAN:9000000356955
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:544
Fecha de publicación:16/02/2012
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 02 de julio de 2019.

Envío GRATIS a toda la península

€55,00 €52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
No hay información
Tema 23
Eines i útils manuals emprats en fabricació i instal•lació de fusteria i moble. Tipus. Característiques. Aplicació. Conservació i afilat

Tema 24
Tècniques de serrat de la fusta i els seus derivats. Equips. Útils de tall. Característiques. Tecnologia de tall per serra. Velocitats. Esforços. Característiques de les superfícies tallades

Tema 25
Dispositius i instal•lacions emprades a les màquines i equips de fusteria, moble i suro. Mecànics (politges, engranatges.). Elèctrics. Electrònics. Hidràulics. Pneumàtics. Tèrmics.

Tema 26
Processos de mecanitzat amb màquines-eines per a fusteria i moble. Tecnologia de tall per a arrencada d'encenall. Obrat. Fresat. Foradat. Equips. Útils i eines.Velocitats. Esforços. Característiques de les superfícies mecanitzades.

Tema 27
Fregat per a fusta i derivats. Tècniques. Equips. Característiques i aplicacions. Abrasius. Característiques de les superfícies fregades.

Tema 28
Processos de fabricació automatitzats emprats en fusteria, moble i suro. Trens de mecanitzat i muntatge. Màquines i equips. Característiques. Aplicacions. Rendiments.

Tema 29
Processos de fabricació amb equips de control numèric (CNC). Màquines. Prestacions. Llenguatges i programació.

Tema 30
Manteniment de màquines i útils emprats a indústries de la fusta, moble i suro. Preventiu. Correctiu. Reparació i reposició d'elements. Conservació. Afilat dels útils.

Tema 31
Encolat de la fusta, suro i derivats. Adhesius. Tipus i característiques de les coles i gomes. Principi d'adhesió. Comportament dels adhesius. Tècniques d'aplicació.

Tema 32
Mesurament, traçament i marcat de peces de fusteria i moble. Paràmetres dimensionals. Útils de mesurament i marcat. Procediments. Signes convencionals.

Tema 33
Unions i acoblaments emprats en fusteria i moble. Tipus. Aplicacions. Resistència.

Tema 34
Realització d'encaixos i unions en fusta i derivats. Procediment manual i mecànic. Màquines, útils i eines. Ajusts. Fixació.

Tema 35
Operacions de construcció/muntatge de mobles i fusteria. composicio de les peces. seqüència d' operacions. manejament de les peces en muntatge. Màquines i útils pel muntatge.

Tema 36
Aplicació i assecat dels productes d'acabat per a superfícies de fusteria i moble (tints, vernissos, laques). tècniques i equips.

Tema 37
Infraestructures i instal•lacions de les indústries de la fusta, el moble i el suro. edificis i dependències. ventilació-extracció. electricitat-enllumenat. Aire comprimit.

Tema 38
Estructura organitzativa, funcional i productiva de les empreses de la fusta, moble i suro. tipus d' empreses. mida. seccions i departaments. funcions. organigrama de personal. sistemes de producció.

Tema 39
Organització de la producció a indústries de la fusta, moble i suro. ordenació dels equips segons el tipus de processos i productes. diagrama de procés i de flux. equilibrat de línies de màquina.mètodes i temps de treball.

Tema 40
Llançament de la producció en indústries de la fusta, moble i suro. fabricació de la primera peça. ajusts de procés. instruccions i ordres de llançament i treball. informació i documentació utilitzada en el llançament.

Tema 41
Control de l'avançament i de processos de la producció a indústries de la fusta, moble i suro. factors que han de controlar-se. sistemes i procediments de seguiment i control. desviacions. ajusts.

Tema 42
Planificació i control de la instal•lació de mobles i elements de fusteria. mètodes. factors que intervenen.informació i documentació emprada.

Tema 43
Planificació i control de recursos humans de producció a indústries de la fusta, moble i suro. productivitat. rendiment. millores de la productivitat.incentius i penalitzacions. formació dels treballadors.

Tema 44
Planificació i control del manteniment de instal•lacions i màquines de producció a indústries de la fusta, moble i suro. programes de manteniment. calendari. seguiment i verificació de les operacions de manteniment.

Tema 45
Planificació i control de la seguretat en producció a indústries de la fusta, moble i suro. normativa. condicions de treball, seguretat i higiene requerides a producció. riscs. mides preventives. inspecció de causes. correcció.

Tema 46
Anàlisi de mercats i viabilitat de la producció de fusteria, moble i suro. informació de mercat. tipus. fonts. Anàlisi de la informació. selecció. aplicació de resultats a la definició de producte i fabricació.
No hay información
No hay información

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari dins de l'especialitat de Processos i Productes en Fusta i Moble.

Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum I i III del temari.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III


Danos tu valoración