5% descuento
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. I.

Oposiciones Educación Secundaria y FP Profesores Técnicos FP. Servicios a la comunidad

Temario Vol. I.

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV
ISBN:9788468131993
EAN:9000000360266
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:456
Fecha de publicación:23/02/2012
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 29 de marzo de 2019.

Envío GRATIS a toda la península

€44,00 €41,80
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
No hay información
Tema 1
La realitat social. Àmbits de la intervenció social. Evolució i models d'intervenció. Els Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Aspectes actitudinals de la intervenció.

Tema 2
La investigació social: avaluació dels grups i dels contextos socials. Tècniques per a la recollida de dades. Tècniques d'anàlisi. Elaboració de conclusions.

Tema 3
Etapes del desenvolupament humà: infància, adolescència, maduresa i senectut. Implicacions des de la perspectiva educativa i social: projectes, institucions i associacions.

Tema 4
L'educació en valors com a eix metodològic en la intervenció social i educativa en l'ésser humà (educació moral i cívica, educació per a la igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, educació ambiental, educació per a la salut, educació sexual, educació vial i educació del consumidor).

Tema 5
Oci i temps lliure. Característiques de l'oci en la societat actual. Implicacions en el desenvolupament social. Necessitats i demandes socials. Criteris pedagògics de les activitats socioeducatives i de temps lliure. Atenció a col•lectius amb dificultats especials: ajudes tècniques, ajust de programes, tècniques i activitats.

Tema 6
Procés de planificació: nivells de concreció (pla, programa i projecte) i fases. Elaboració de programes: models, tipus i elements. El projecte com a eix de la intervenció: fases i característiques. Elaboració de projectes d'oci i temps lliure.

Tema 7
El procés avaluador: fases, agents, problemes habituals. Estratègies d'avaluació: tècniques i instruments; classificació, descripció i pautes d'aplicació. Metodologia d'investigació-acció. Avaluació en oci i temps lliure.

Tema 8
Tècniques i mètodes d'animació al camp d'oci i temps lliure. Organització d'activitats socioeducatives i de temps lliure. Valor social, relacional i afectiu del joc. Classificació dels jocs. Aplicació sociocultural del joc. Ludoteca: organització i criteris de selecció de materials.

Tema 9
Organització dels recursos: programes d'activitats i centres de recursos. Biblioteca: selecció, catalogació i organització. Animació a la lectura. Gèneres literaris. Tallers: tipus, metodologia i materials.

Tema 10
L'Animació Sociocultural: naixement i evolució. Concepte d'Animació Sociocultural, objectius i funcions. Animació Sociocultural i valors. Altres conceptes pròxims: educació permanent, educació formal i no formal, educació informal i educació d'adults. L'Animació Sociocultural a Espanya i en la Unió Europea.

Tema 11
L'Animador Sociocultural. Àmbit professional i tipus. Funcions, valors, capacitats i actituds. El seu rol en la intervenció de programes socioculturals. La col•laboració amb altres professionals.

Tema 12
El grup: concepte i tipus. Repartiment de funcions en el grup: els rols. Dinàmica grupal: concepte i tècniques aplicables en l'àmbit de l'Animació.

Tema 13
Els recursos en l'Animació Sociocultural: anàlisi i organització. Recursos de la comunitat i la seva utilitat al camp de l'Animació cultural: etnogràfics, històrics, econòmics, culturals, ecològics i geogràfics.

Tema 14
Intervenció comunitària: concepte. Estructura i organització comunitària en la societat actual. Àmbits d'intervenció comunitària. L'associacionisme.

Tema 15
Intervenció cultural: concepte. La cultura en la societat actual. Àmbits d'intervenció cultural. Patrimoni historicoartístic i fundacions.

Tema 16
Els mitjans de comunicació social: premsa ràdio, cinema i televisió. L'impacte de la imatge. Influència de la televisió, el cinema i la publicitat: alfabetització icònica.
No hay información
No hay información

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional dins de l'especialitat de Serveis a la Comunitat.

Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum II i III del temari

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III


Danos tu valoración