5% descuento
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. II.

Oposiciones Educación Secundaria y FP Profesores Técnicos FP. Servicios a la comunidad

Temario Vol. II.

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV
ISBN:9788468132006
EAN:9000000360273
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:498
Fecha de publicación:23/02/2012
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 29 de marzo de 2019.

Envío GRATIS a toda la península

€46,00 €43,70
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
No hay información
Tema 17
Organismes internacionals per a la cooperació. Programes de la Unió Europea relacionats amb l'acció social. Organitzacions No Governamentals: característiques. Voluntariat social.

Tema 18
L’expressió i representació com a recursos d’animació. Arts de representació. El joc dramàtic. Teoria i pràctica de l’espectacle teatral i no teatral. Tècniques d’expressió corporal i vocal. Tècniques d’expressió musical. Recursos i tècniques de producció manual.

Tema 19
Diferents modalitats d'atenció a la infància a Espanya, Unió Europea i altres països rellevants: característiques generals i finalitats. Aspectes fonamentals i la seva organització.

Tema 20
Els drets del nen. Marc legal. La infància en situació de risc social. Indicadors de risc. Indicadors del maltractament infantil. Serveis especialitzats dins una política de benestar social: adopció i acolliment familiar, centres d'acollida i intervenció amb les famílies.

Tema 21
Els drets del nen. Marc legal. La infància en situació de risc social. Indicadors de risc. Indicadors del maltractament infantil. Serveis especialitzats dins una política de benestar social: adopció i acolliment familiar, centres d'acollida i intervenció amb les famílies.

Tema 22
L’escola infantil en el sistema educatiu espanyol. Marc legal. Característiques generals, finalitats, estructura curricular i àrees d’aprenentatge. Característiques pròpies del primer cicle. Especificacions per a 0-1 any.

Tema 23
L'avaluació a l'Escola Infantil i en altres àmbits d'atenció a la infància: fins, funcions i tipus. Procediments i instruments. Importància de l'avaluació inicial. L'observació. Informació a les famílies i/o altres agents. Metodologia d'investigació-acció.

Tema 24
Aprenentatge i desenvolupament. Bases psicopedagògiques de l'aprenentatge. Teories explicatives del procés d'ensenyament-aprenentatge. Implicacions educatives: models didàctics. Models predominants en l'actual Sistema Educatiu.

Tema 25
Perfil del Tècnic Superior en Educació Infantil: funcions, valors, capacitats i actituds. El seu rol en els programes d'intervenció infantil. La col•laboració amb altres professionals.

Tema 26
L'atenció a la diversitat als centres infantils. Factors de diversitat en la infància. Les necessitats educatives especials. La integració escolar: objectius i recursos. Col•laboració centre-família-altres agents externs.

Tema 27
Característiques generals del nen i la nena fins als 6 anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. Implicacions educatives.

Tema 28
Desenvolupament físic del nen i de la nena fins als sis anys. Factors condicionants. Paràmetres i tècniques de seguiment del desenvolupament somàtic. Malalties més freqüents. Etiologia, símptomes i pautes d'intervenció. Prevenció d'accidents i primers auxilis. Normativa vigent.

Tema 29
L'atenció a les necessitats bàsiques en la primera infància. L'atenció a les necessitats, eix metodològic de 0 a 6 anys. Evolució de les necessitats d'alimentació, higiene i son. Importància de les rutines diàries. Rutines i educació d'hàbits. Importància dels factors afectius i de relació. Col•laboració família-centre. El període d'adaptació.

Tema 30
Alimentació, nutrició i dietètica. Necessitats segons l'edat (0-6 anys). Alimentació equilibrada i planificació de menús. Errors alimentaris en la infància. Trastorns infantils en l'alimentació, el seu abordatge. Les hores de menjar: moments educatius. Criteris d'organització del menjador infantil

Tema 31
Activitat física i mental i salut. Activitat i descans. Necessitats i ritmes de son de 0 a 6 anys: criteris educatius. La fatiga infantil. Trastorns del son, el seu abordatge. Disseny d'espais apropiats per al són.

Tema 32
Higiene general i individual. La higiene de l'entorn familiar i escolar. Higiene i salut. L'escola com a agent de salut: Educació per a la salut. Adquisició d'hàbits d'higiene en la infància. Els moments d'higiene: moments educatius. El control d'esfínters, els seus trastorns i abordatge. Criteris per a l'organització d'espais d'higiene personal.

Tema 33
Els hàbits i les habilitats socials en la infància. Programes de desenvolupament, adquisició i seguiment: fases i organització de recursos. Seguiment i avaluació dels programes. Trastorns més freqüents: caracterització. Tècniques de modificació cognitiu-conductuals. Col•laboració de la família i altres agents externs.
No hay información
No hay información

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional dins de l'especialitat de Serveis a la Comunitat.

Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum I i III del temari

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III


Danos tu valoración