Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. III.

5% descuento
 Producto descatalogado
ISBN:
9788468132013
EAN:
9000000360280
PVP:
46,00€
Descuento:
5%
Precio:
43,70€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468132013
EAN:
9000000360280
46,00€ 43,70€
 Producto descatalogado

- Redactats de manera clara i concisa per facilitar la seva comprensió i estudi
- Inclou els objectius a complir amb el contingut de cada tema
- Els nostres autors compten amb una dilatada experiència en el sector
- Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial

Actualizaciones disponibles durante 18 meses o fecha de examen
178 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
Tema 34
El joc infantil, eix metodològic de la intervenció en 0-6 anys. Teories del joc. Característiques i classificacions. Joc i treball. Joc i desenvolupament. L'observació en el joc infantil: procediments i instruments. El rol de l'adult en el joc. Criteris de selecció dels jocs. El joc en els projectes recreatius infantils: excursions, festes, colònies, campaments i altres.

Tema 35
Les joguines com a recurs didàctic: anàlisi i valoració de la joguina. Criteris de selecció i classificació de joguines. Adequació joguina-edat. Equipaments de joc a l'exterior. Normes de seguretat de les joguines. Les joguines i l'educació per al consum.

Tema 36
Desenvolupament del llenguatge oral: teories explicatives. Factors condicionants. Llenguatge i pensament. Evolució del llenguatge fins als 6 anys. La comunicació no verbal. Importància del llenguatge en el desenvolupament integral del nen. Estratègies d'actuació i recursos. El llenguatge en el currículum de l'Educació Infantil. Trastorns més freqüents en el llenguatge de 0-6 anys i paper de l'educador.

Tema 37
Expressió corporal: el gest i el moviment. Possibilitats expressives en la primera infància. Expressió corporal i desenvolupament integral del nen. L'expressió corporal en la construcció de la identitat. L'expressió corporal en el currículum de l'Educació Infantil. Estratègies d'actuació i recursos.

Tema 38
Expressió plàstica: el color, la línia, el volum i la forma. Evolució del gest gràfic de 0 a 6 anys. El desenvolupament integral i l'expressió plàstica. L'expressió plàstica en el currículum de l'Educació Infantil. La creativitat i l'expressió plàstica. Estratègies d'actuació. Criteris de selecció de recursos.

Tema 39
Expressió musical: el so, el silenci i el ritme. La música en les activitats infantils. L'educació vocal en els primers anys. Les audicions. Expressió musical i el desenvolupament integral. L'expressió musical en el currículum de l'Educació Infantil. Estratègies d'actuació i recursos.

Tema 40
Literatura infantil: gèneres i criteris de selecció. El conte: el seu valor educatiu. Tractament d'un conte: tècniques de narració. Gèneres de contes. Activitats a desenvolupar a partir dels recursos literaris. Literatura i globalització. El racó dels llibres.

Tema 41
La intervenció social. La intervenció en integració i marginació social: concepte i teories. Marc històric. Situació actual a Espanya i en la Unió Europea. Àmbits d'aplicació: individuals i socials.

Tema 42
Àmbits professionals de la Integració Social. Ocupacions, funcions, valors, capacitats i actituds. Equips interdisciplinaris. Normes d'higiene i seguretat. Procediments d'aplicació.

Tema 43
Institucions públiques i empreses privades dedicades a serveis socials: planificació i organització de recursos humans, administratius, econòmics i materials.

Tema 44
Unitats de convivència: concepte, tipologia i dinàmica. Autonomia i detecció de les necessitats de les unitats de convivència. Situacions greus de risc: les seves causes i efectes. Processos d'intervenció per a la seva inserció social.

Tema 45
Projectes d'intervenció en unitats de convivència. La programació i els seus elements. La descripció de les tècniques específiques d'intervenció familiar. La seva avaluació.

Tema 46
Principals recursos per a la intervenció en les unitats de convivència: l'ajuda a domicili, situacions que la provoquen. L'educació familiar en els àmbits del consum, de la salut i de la gestió econòmica. Tractament de les dificultats de relació familiar entre els seus components: pares, parella i fills. Suport personal. Pautes per a la resolució de conflictes.

Tema 47
Ajudes tècniques per a la vida quotidiana, segons tipus de carència o necessitat: característiques, usos, criteris i possibilitats d'adaptació. Habitatge: característiques generals i instal•lacions de risc. Pautes i normes de seguretat. Disseny de l'organització d'un domicili en un cas de discapacitat. Procediments de supervisió dels auxiliars d'ajuda a domicili i dels no professionals.

Tema 48
Programes d'habilitats socials i autonomia personal: fases i recursos. Avaluació i seguiment. Aplicació en els diferents col•lectius susceptibles d'intervenció.

Tema 49
Inserció ocupacional: concepte. Marc legal. Respostes del món laboral i formatiu en la societat actual. Sectors amb especial dificultat: menors, marginació, dones i discapacitats. Els valors i les actituds en el món laboral. Iniciatives, programes i projectes actuals.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468132013
9000000360280
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
482
23/02/2012

Cargando portada original…