Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. III.

5% descuento
 Producto descatalogado
ISBN:
9788468132013
EAN:
9000000360280
PVP:
46,00€
Descuento:
5%
Precio:
43,70€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468132013
EAN:
9000000360280
46,00€ 43,70€
 Producto descatalogado

- Redactats de manera clara i concisa per facilitar la seva comprensió i estudi
- Inclou els objectius a complir amb el contingut de cada tema
- Els nostres autors compten amb una dilatada experiència en el sector
- Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial

Actualizaciones incluidas hasta fecha de examen (con un máximo de 18 meses desde la fecha de publicación)
178 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
Tema 34
El joc infantil, eix metodològic de la intervenció en 0-6 anys. Teories del joc. Característiques i classificacions. Joc i treball. Joc i desenvolupament. L'observació en el joc infantil: procediments i instruments. El rol de l'adult en el joc. Criteris de selecció dels jocs. El joc en els projectes recreatius infantils: excursions, festes, colònies, campaments i altres.

Tema 35
Les joguines com a recurs didàctic: anàlisi i valoració de la joguina. Criteris de selecció i classificació de joguines. Adequació joguina-edat. Equipaments de joc a l'exterior. Normes de seguretat de les joguines. Les joguines i l'educació per al consum.

Tema 36
Desenvolupament del llenguatge oral: teories explicatives. Factors condicionants. Llenguatge i pensament. Evolució del llenguatge fins als 6 anys. La comunicació no verbal. Importància del llenguatge en el desenvolupament integral del nen. Estratègies d'actuació i recursos. El llenguatge en el currículum de l'Educació Infantil. Trastorns més freqüents en el llenguatge de 0-6 anys i paper de l'educador.

Tema 37
Expressió corporal: el gest i el moviment. Possibilitats expressives en la primera infància. Expressió corporal i desenvolupament integral del nen. L'expressió corporal en la construcció de la identitat. L'expressió corporal en el currículum de l'Educació Infantil. Estratègies d'actuació i recursos.

Tema 38
Expressió plàstica: el color, la línia, el volum i la forma. Evolució del gest gràfic de 0 a 6 anys. El desenvolupament integral i l'expressió plàstica. L'expressió plàstica en el currículum de l'Educació Infantil. La creativitat i l'expressió plàstica. Estratègies d'actuació. Criteris de selecció de recursos.

Tema 39
Expressió musical: el so, el silenci i el ritme. La música en les activitats infantils. L'educació vocal en els primers anys. Les audicions. Expressió musical i el desenvolupament integral. L'expressió musical en el currículum de l'Educació Infantil. Estratègies d'actuació i recursos.

Tema 40
Literatura infantil: gèneres i criteris de selecció. El conte: el seu valor educatiu. Tractament d'un conte: tècniques de narració. Gèneres de contes. Activitats a desenvolupar a partir dels recursos literaris. Literatura i globalització. El racó dels llibres.

Tema 41
La intervenció social. La intervenció en integració i marginació social: concepte i teories. Marc històric. Situació actual a Espanya i en la Unió Europea. Àmbits d'aplicació: individuals i socials.

Tema 42
Àmbits professionals de la Integració Social. Ocupacions, funcions, valors, capacitats i actituds. Equips interdisciplinaris. Normes d'higiene i seguretat. Procediments d'aplicació.

Tema 43
Institucions públiques i empreses privades dedicades a serveis socials: planificació i organització de recursos humans, administratius, econòmics i materials.

Tema 44
Unitats de convivència: concepte, tipologia i dinàmica. Autonomia i detecció de les necessitats de les unitats de convivència. Situacions greus de risc: les seves causes i efectes. Processos d'intervenció per a la seva inserció social.

Tema 45
Projectes d'intervenció en unitats de convivència. La programació i els seus elements. La descripció de les tècniques específiques d'intervenció familiar. La seva avaluació.

Tema 46
Principals recursos per a la intervenció en les unitats de convivència: l'ajuda a domicili, situacions que la provoquen. L'educació familiar en els àmbits del consum, de la salut i de la gestió econòmica. Tractament de les dificultats de relació familiar entre els seus components: pares, parella i fills. Suport personal. Pautes per a la resolució de conflictes.

Tema 47
Ajudes tècniques per a la vida quotidiana, segons tipus de carència o necessitat: característiques, usos, criteris i possibilitats d'adaptació. Habitatge: característiques generals i instal•lacions de risc. Pautes i normes de seguretat. Disseny de l'organització d'un domicili en un cas de discapacitat. Procediments de supervisió dels auxiliars d'ajuda a domicili i dels no professionals.

Tema 48
Programes d'habilitats socials i autonomia personal: fases i recursos. Avaluació i seguiment. Aplicació en els diferents col•lectius susceptibles d'intervenció.

Tema 49
Inserció ocupacional: concepte. Marc legal. Respostes del món laboral i formatiu en la societat actual. Sectors amb especial dificultat: menors, marginació, dones i discapacitats. Els valors i les actituds en el món laboral. Iniciatives, programes i projectes actuals.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468132013
9000000360280
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
482
23/02/2012

Cargando portada original…