Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Simulacres d'examen

5% descuento
ISBN:
9788413107325
EAN:
9000001450386
PVP:
25,00€
Descuento:
5%
Precio:
23,75€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788413107325
EAN:
9000001450386
25,00€ 23,75€

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l'Institut Català de la Salut (ICS) dins de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria.
Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat dels volums del temari i els test.
El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III
- Test
- Simulacres d'examen

Actualizaciones incluidas hasta fecha de examen (con un máximo de 18 meses desde la fecha de publicación)
132 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
SIMULACRE D'EXAMEN 1

SIMULACRE D'EXAMEN 2

SIMULACRE D'EXAMEN 3

SIMULACRE D'EXAMEN 4

SIMULACRE D'EXAMEN 5
En Editorial CEP portem més de trenta anys elaborant continguts per a la preparació d'oposicions. Per a la redacció d'aquest manual des de la nostra formació i experiència, hem plasmat els continguts exigits en la convocatòria basats tant en la normativa estatal de referència com en aquelles normes pròpies de Catalunya que són aplicable, així com aquells aspectes administratius i tècnics que resulten d'aplicació.

Els autors confiem que aquest material contribueixi al fet que l'opositor aconsegueixi el seu objectiu que no és un altre que obtenir la seva plaça. El seu èxit és el nostre.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat en el programa de referència establert en la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018. Per a la seva elaboració hem utilitzat la normativa vigent a la qual es fa referència en la citada convocatòria, incloent totes aquelles novetats legislatives que s'han produït fins la data d'edició.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat en la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018. Aquesta convocatòria regula en la seva fase vuitena l'estructura, desenvolupament i qualificació de les proves. En concret, estableix que la fase d'oposició consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i, obligatòria i no eliminatòria en el cas de la prova tercera.
La primera prova constarà de dos exercicis. El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari. La puntuació mínima de superació de l'exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada quedaran excloses de la convocatòria. La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts. El segon exercici consistirà a respondre un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria en la qual s'opta. La puntuació mínima de superació de l'exercici serà de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada quedaran excloses de la convocatòria. La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts. La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cadascun dels dos exercicis.
La segona prova avalua el coneixement de la llengua catalana i castellana.
La tercera prova està dirigida a avaluar el perfil competencial de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria. Aquesta prova no té caràcter eliminatori. La puntuació màxima serà de 20 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps de realització de la prova.
El valor conjunt de la primera i la tercera proves és de 200 punts màxim.


Així doncs, en cadascun dels cinc simulacres que trobarà en aquest manual, l'opositor trobarà un qüestionari de cent preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, sent solament una d'elles correcta.
Aquest contingut permetrà a l'opositor preparar-se adequadament per afrontar amb èxit les proves del procés selectiu per a la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut (ICS).
El present volum conté simulacres d'examen sobre la totalitat del temari que ha de regir les proves de selecció per a la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut (ICS), segons l'establert en la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018.
Cada simulacre està format per:
- Un qüestionari teòric de 100 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives.
AA.VV.
EDITORIAL CEP
9788413107325
9000001450386
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
334
05/11/2018

Otros productos de la colección

Cargando portada original…