5% descuento
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. III

Oposiciones ICS. Institut Catalá de la Salut Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Temario Vol. III

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV.
ISBN:9788413107301
EAN:9000001450362
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:400
Fecha de publicación:05/11/2018
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 23 de septiembre de 2019.

€35,00 €33,25
Editorial CEP pertany a GrupoCEP i està dedicada des de fa més de 30 anys a l'edició de textos d'oposicions i manuals de formació. Els continguts estan elaborats per especialistes que compten amb una gran experiència en la formació d'alumnes de cadascuna de les especialitats.

Com a Editors aportem a aquest manual la nostra experiència en l'elaboració de centenars de manuals relacionats amb aquesta matèria, així com la coordinació de moltíssims autors especialistes.

Amb aquest llibre l'opositor està adquirint un instrument essencial per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut.
En Editorial CEP portem més de trenta anys elaborant continguts per a la preparació d'oposicions. Per a la redacció d'aquest manual des de la nostra formació i experiència, hem plasmat els continguts exigits en la convocatòria basats tant en la normativa estatal de referència com en aquelles normes pròpies de Catalunya que són aplicable, així com aquells aspectes administratius i tècnics que resulten d'aplicació.

Des d'Editorial CEP som conscients de la importància que té per a l'opositor poder comptar amb un material adequat i de qualitat, per aquest motiu per a l'elaboració d'aquest temari, dirigit als aspirants a cobrir les places ofertes de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut (ICS), hem prestat especial atenció a una sèrie de qüestions clau:

- Els continguts que hem desenvolupat estan totalment actualitzats a la data d'edició de la publicació.
- Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial. En cadascun dels temes incidim en el desenvolupament específic d'aquells continguts que es demanen expressament en la convocatòria.
- Hem seleccionat continguts fonamentals i amb la major transversalitat possible, de manera que a l'alumne/opositor pugui utilitzar-los per a aprenentatges posteriors. Considerem que és molt important prioritzar els continguts amb major poder d'aplicació en situacions diferents i l'estudi d'aquells menys peribles.
- Els temes estan redactats en un llenguatge clar i senzill de manera que, encara que l'opositor no posseeixi coneixements en la matèria, no trobi obstacles a l'hora d'estudiar-la i comprendre-la.
- A més, com a complement al contingut teòric, hem elaborat un gran nombre de recursos didàctics que facilitaran el seu estudi (gràfics explicatius, esquemes resums finals, il·lustracions, taules, etc.)

Els autors confiem que aquest material contribueixi al fet que l'opositor aconsegueixi aconseguir el seu objectiu que no és un altre que obtenir la seva plaça. El seu èxit és el nostre.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat al programa de referència establert en la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018. Per a la seva elaboració hem utilitzat la normativa vigent a la qual es fa referència en la citada convocatòria, incloent totes aquelles novetats legislatives que s'han produït fins la data d'edició.
Tema 2 Comunicació i relació terapèutica.

Tema 3 Cures auxiliars en la seguretat de pacients.

Tema 4 Cures auxiliars de l'entorn del pacient.

Tema 5 Prevenció de riscos laborals.

Tema 6 Perfil competencial
En aquest volum es desenvolupen d'una forma completa i rigorosa els temes 2 al 6 de la part específica del temari que ha de regir les proves de selecció per a la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de Salut, segons el programa publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018.
En aquest volum trobarà:
- Referències legislatives i/o bibliogràfiques a l'inici de cadascun dels temes.
- Objectius a aconseguir amb cadascun dels temes.
- Gràfics i quadres explicatius dels conceptes teòrics.
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Esquemes
-Resums finals.
Sens dubte aquest material suposarà una gran ajuda per a l'opositor i li permetrà afrontar amb èxit el procés selectiu.
Área Hospitalaria de Valme. Servicio Andaluz de Salud. Ed. Área Hospitalaria de Valme “Manual de procedimientos”. Sevilla 2001.
Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus
División de enfermería. Gerencia del Hospital de Gran Canaria. Dr. Negrín. “Normas y procedimientos”. Ed. Servicio Canario de Salud. 2003.
Editorial Fuden. Serie enfermería actual. “Fundamentos prácticos en la práctica enfermera”. Madrid 2001.
Esteban Niveiro, J M. “Métodos de desinfección esterilización, desratización y desparasitación”. Colección de enfermería de postgrado. Edit. Síntesis. Madrid. 1.994.
Estudi de Prevalença de les Infeccions Nosocomials a Espanya (EPINE-2017)
Evaluación psicológica. Forns i Santacana, M; UOC. 2005
Evaluar a las personas. Fourgous, J.M; Ediciones Deusto S.A.
Formulario de Evaluación para el Desarrollo Profesional.
Gálvez, R., Delgado, M., Guillén, J. F. “Infección hospitalaria”. Universidad de Granada. Granada.1993.
García García – Saavedra, Mª J. Vicente García, . J. C. “Higiene del medio hospitalario”. Madrid. Paraninfo. 1997.
Gestión por Competencias. Ernest Young Consultores. Manual del Director de Recursos Humanos
Gestión por competencias. Línea sobre profesionales de la SGCE. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Guía de realización del Plan de Desarrollo Individual. Consejería de salud. Junta de Andalucía
H.U. Virgen de la Victoria. “Manual de protocolos y procedimientos de enfermería”. Málaga, año 2000.
Hospital “Verge dels Lliris”. Alcoi. Ed. Servicio Valenciano de Salud. “Manual de protocolos de enfermería”. Noviembre 2002.
Hospital de la Axarquía. Unidad de Traumatología. 2ª Planta Ala Este. Servicio Andaluz de Salud “Manual de protocolos de enfermería”. Ed. Hospital Axarquía. Marzo 2003.
Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ed. Servicio Andaluz de Salud. “Manual de Protocolos y Procedimientos Generales de Enfermería”. Córdoba 2001.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. “Protocolos de enfermería”
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària
Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica
Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut
Miralles González L. La Gestión de personas: una filosofía humanista. Málaga: Fundación IAVANTE, 2002.
Monografías.com; Ciego Pablo.
Ordre SLT/330/2015, de 20 d’octubre, per la qual es regulen el contingut i el model de la targeta sanitària individual a Catalunya
Pérez, E; Fernández, A; et al; “Desinfección y esterilización”. Edit. Interamericana. McGraw-Hill. Madrid. 1994.
Programa acreditación profesionales de competencias profesionales.
Programa de Acreditación por Competencias Profesionales del Sistema Sanitario Público
Programas acreditación centros del sistema sanitario de Andalucía.
Reial Decret 1093/2010, de 3 de setembre, pel qual s’aprova el conjunt mínim de dades dels informes clínics en el Sistema Nacional de Salut
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació
Reial Decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual, modificat per Reial Decret 702/2013, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball
Reial Decret 521/1987, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el reglament sobre estructura, organització i funcionament dels hospitals gestionats per l’Institut Nacional de la Salut
Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball
Servicio Valenciano de Salud. “Manual de Procedimientos de enfermería”. 1991.
Wieck, Lyng. “Enfermería profesional. Técnicas de enfermería”. Mcgraiw-Hill. 1993.

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l'Institut Català de la Salut (ICS), dins de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria.
Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat dels volums II i III del temari, els test i simulacres d'examen.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III
- Test
- Simulacres d'examen.


Otros productos de la colección

Otros productos relacionados

Danos tu valoración