Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Geografia i Història. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Geografia i Història. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Geografia i Història. Temari Vol. I.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 978-84-681-6850-0
EAN: 9000001106405
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 638
Fecha de publicación: 06/05/16

 

rating
€55,00
€52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.
Tema 1 La concepció de l'espai geogràfic. Corrents actuals del pensament geogràfic Tema 2 Metodologia del treball geogràfic. Tècniques de treball Tema 3 La diversitat del medi geogràfic al planeta. La interacció de factors ecogeogràfics Tema 4 Climes i zones bioclimàtiques. El temps i el clima com a condicionants de les activitats humanes Tema 5 L'acció humana sobre el medi. Problemàtica actual Tema 6 La població mundial: models demogràfics i desigualtats espacials Tema 7 L'espai rural. Activitats agràries: situació i perspectives a Espanya i en el món Tema 8 L'espai i l'activitat industrial. Primeres matèries i fonts d'energia Tema 9 Les activitats terciàries en les economies desenvolupades Tema 10 El procés d'urbanització al planeta. Repercussions ambientals i socioeconòmiques Tema 11 Els països de la Comunitat Europea: aspectes físics, socials i econòmics Tema 12 Xina: societat i economia Tema 13 Japó i l'àrea del Pacífic: desenvolupament industrial i comercial Tema 14 Àfrica: territori i societats. Àfrica Mediterrània i Àfrica Subsahariana: contrastos físics, socioeconòmics i culturals Tema 15 Canadà i EE.UU.: aspectes físics i humans Tema 16 Els països iberoamericans: problemàtica econòmica i social Tema 17 La península Ibèrica: relleu, clima i vegetació. Diversitat regional de l'Espanya Peninsular i Insular Tema 18 L'actual ordenació territorial de l'Estat espanyol. Arrels històriques Tema 19 La població espanyola. Comportament demogràfic. Fenòmens migratoris Tema 20 El coneixement històric. Temps històric i categories temporals. L'historiador i les fonts. Explicació i comprensió en la història Tema 21 Grans línies d'investigació històrica en els segles XIX i XX Tema 22 Procés d'hominització i cultura material. L'aportació de l'antropologia històrica Tema 23 Del neolític a les societats urbanes del Pròxim Orient.Fonts arqueològiques Tema 24 La península Ibèrica fins a la dominació romana