Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Geografia i Història. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Geografia i Història. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Geografia i Història. Temari Vol. II.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 978-84-681-6851-7
EAN: 9000001106412
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 578
Fecha de publicación: 06/05/16

 

rating
€55,00
€52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.
Tema 25 La civilització grecollatina Tema 26 Orígens i desenvolupament del feudalisme. L'economia senyorial. Debat historiogràfic Tema 27 Naixement i expansió de l'Islam Tema 28 Al-Andalus: política, societat i cultura Tema 29 L'expansió dels regnes cristians a la península Ibèrica Tema 30 La formació de les monarquies feudals a l'Europa Occidental. L'origen dels estats moderns Tema 31 Els regnes peninsulars en els segles XIV i XV. Conflictes socials. Diversitat cultural Tema 32 La cultura renaixentista. Els enfrontaments político-religiosos del segle XVI Tema 33 La monarquia hispànica sota els Àustries: aspectes polítics, econòmics i culturals Tema 34 Conquesta, colonització i administració de l'Amèrica Hispànica en els segles XVI al XVIII Tema 35 El pensament polític modern: de l'Humanisme a la Il.lustració Tema 36 Creixement econòmic, estructures i mentalitats socials a l'Europa del segle XVIII. Les transformacions polítiques en l'Espanya del s. XVIII Tema 37 El debat historiogràfic sobre la Revolució francesa. L'origen dels estats moderns Tema 38 Revolució industrial i industrialització Tema 39 La construcció de l'estat liberal i primers intents democratitzadors a l'Espanya del segle XIX Tema 40 Transformacions agràries i procés d'industrialització a l'Espanya del segle XIX Tema 41 Nacionalisme i liberalisme a l'Europa del s. XIX Tema 42 Imperialisme i expansió colonial. Els conflictes internacionals abans de 1914 Tema 43 Pensament polític i econòmic en el segle XIX Tema 44 El procés d'independència d'Amèrica Llatina Tema 45 Les transformacions de l'Extrem Orient des de 1886 a 1949 Tema 46 Els estats balcànics en el segle XX Tema 47 La primera guerra mundial i les relacions internacionals en el període d’entreguerres. La crisi de 1929 Tema 48 El feixisme