Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Geografia i Història. Temari Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Geografia i Història. Temari Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Geografia i Història. Temari Vol. III.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 978-84-681-6852-4
EAN: 9000001106429
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 622
Fecha de publicación: 06/05/16

 

rating
€55,00
€52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent
Tema 49 Espanya: la II República i la guerra civil Tema 50 Les revolucions russes: creació, desenvolupament i crisi de l'URSS. Repercussions internacionals Tema 51 Repercussions de la segona guerra mundial. Les relacions internacionals després de 1945. La política de blocs. L'ONU Tema 52 La descolonització d'Àsia i Àfrica: els problemes del Tercer Món Tema 53 La dictadura franquista: règim polític, evolució social i econòmica Tema 54 La construcció de la Comunitat Europea Tema 55 Teoria i funció de l'art. Anàlisi i interpretació de l'obra d'art Tema 56 L'art clàssic: Grècia i Roma Tema 57 L'art romànic Tema 58 L'art islàmic Tema 59 L'art gòtic Tema 60 L'art del Renaixement italià i la seva influència Tema 61 L'art barroc Tema 62 Velázquez i Goya en el seu context artístic Tema 63 Les arts plàstiques de l'impressionisme a l'abstracció Tema 64 L'arquitectura en els segles XIX i XX. El Modernisme Tema 65 Picasso, Dalí i Miró en el seu context artístic Tema 66 Interdependències i desequilibris en el món actual. Desenvolupament i subdesenvolupament.. Desenvolupament sostenible Tema 67 Anàlisi de la Constitució Espanyola de 1978 Tema 68 Organització econòmica i món del treball. La inflació, la desocupació i la política monetària Tema 69 Règims polítics i els seus conflictes interns en el món actual. Principals focus de tensió en les relacions internacionals Tema 70 Mitjans de comunicació i societat de masses Tema 71 Revolució cientificotècnica en el segle XX. Implicacions en la societat Tema 72 Canvi social i moviments alternatius. Feminisme, pacifisme i ecologisme