Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Filosofia. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Filosofia. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Filosofia. Temari Vol. II.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-6883-8
EAN: 9000001108676
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 288
Fecha de publicación: 19/05/16

 

rating
€35,00
€33,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. El paradigma científic en què actualment ens movem tant en les ciències naturals com en les ciències humanes és conseqüència directa de l'impacte de la teoria evolucionista de les espècies, tal com va ser plantejada per Charles Darwin i desenvolupada després per diferents camins de la Biologia, la Psicologia i l'Antropologia. En aquest volum, s'aborda el problema de l'origen, formació i destí dels éssers humans tant des de la perspectiva positivista (Psicologia i Antropologia) com des de l'específica tradició metafísica occidental. La història natural de l'espècie humana constitueix la prehistòria de la seva pròpia construcció cultural. En aquesta línia d'estudi s'aborden els grans temes d'autoformació del gènere humà, a saber, l'antropogènesi, la complexa formació de la ment humana, la convergència i complementarietat entre pensaments i sentiments, així com la peculiar estructura de la conducta humana. L'autoconsciència d'Occident ens hi ha llegat una forma específica d'aquest comportament, a saber, aquella que s'interroga d'una forma radical per l'origen i sentit de l'home en el món. Al fil d'aquesta qüestió, la tradició ha anat desgranant els grans temes de la metafísica: la realitat personal, la llibertat, els primers principis, els diversos sistemes categorials, la substància, la causalitat, Déu, etc. Tots aquests temes són tractats des del nostre propi horitzó històric en un fructífer diàleg amb els grans autors de la tradició. La fusió d'horitzons ens condueix a una experiència (història efectual), en la que el lector sempre pot enriquir amb les seves pròpies anàlisis temes que la història ha complicat tant.
Tema 14 La metafísica com a problema. Tema 15 Formació i sentit de la idea d'ens. Tema 16 Els primers principis i el seu valor ontològic. Tema 17 Les categories i els diversos sistemes categorials. Tema 18 Els diferents plantejaments a l'entorn del concepte de substància. Valoració crítica del principi de causalitat. Tema 19 La realitat personal i el problema de la llibertat. Tema 20 El debat històric a l'entorn de la relació entre la fe i la raó. Tema 21 Ontologisme, agnosticisme i ateisme. Tema 23 L'evolució i les seves implicacions filosòfiques. Tema 24 L'antropologia com a àmbit d'estudi. Diverses concepcions de l'antropologia. Tema 25 L'antropogènesi: naturalesa i cultura. Tema 26 Les diferents concepcions de la psicologia com a ciència. Tema 27 L'activitat perceptiva i representativa en la persona humana. Tema 28 El caràcter simbòlic de l'ésser humà: pensament i llenguatge. El cognitivisme. Tema 29 La motivació humana i la vida afectiva. Tema 30 L'aprenentatge i la conducta humana.