Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. I.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3146-7
EAN: 9000000357075
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 328
Fecha de publicación: 16/02/12

 

rating
€43,00
€40,85
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
PRESENTACIÓ INTRODUCCIÓ TEMA 1 EPISTEMOLOGIA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA: EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS CONCEPCIONS I DEL SEU OBJECTE D'ESTUDI TEMA 2 L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL SISTEMA EDUCATIU. HISTÒRIA I EVOLUCIÓ DE LES FUNCIONS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ DEL MODEL CURRICULAR DE L'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR TEMA 3 LES TAXONOMIES D'OBJECTIUS I EL SEU VALOR DIDÀCTIC. TAXONOMIES DE L'ÀMBIT MOTOR: APLICACIONS PRÀCTIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE EN EDUCACIÓ FÍSICA TEMA 4 ELS CONTINGUTS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA: EVOLUCIÓ I CORRENTS QUE HAN ORIGINAT. VALOR I TRACTAMENT EDUCATIU QUE HAN REBUT ELS CORRENTS MÉS ESTESOS TEMA 5 LA COEDUCACIÓ I IGUALTAT DELS SEXES EN EL CONTEXT ESCOLAR. ESTEREOTIPS I ACTITUDS SEXISTES EN EDUCACIÓ FÍSICA: TRACTAMENT EDUCATIU A TRAVÉS DELS OBJECTIUS, CONTINGUTS, METODOLOGIA I ACTIVITATS D'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA TEMA 6 ADAPTACIONS CURRICULARS I EDUCACIÓ FÍSICA. L'ATENCIÓ I TRACTAMENT DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS EN ELS ELEMENTS D'ACCÉS AL CURRÍCULUM I EN ELS SEUS ELEMENTS BÀSICS (OBJECTIUS, CONTINGUTS, CRITERIS D'AVALUACIÓ I METODOLOGIA) TEMA 7 DESENVOLUPAMENT MOTOR: EL CREIXEMENT I L'EVOLUCIÓ DELS ASPECTES QUANTITATIUS I QUALITATIUS MÉS RELLEVANTS PER AL MOVIMENT HUMÀ EN L'EDAT ESCOLAR TEMA 8 MESURAMENT I AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT MOTOR. TENDÈNCIES EN ELS ASPECTES QUE CAL AVALUAR. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS PER AL MESURAMENT I AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT MOTOR TEMA 9 ESTRUCTURA DE L'EXERCICI FÍSIC. FORMA I TÈCNICA. ANÀLISI DELS ELEMENTS MECÀNICS, CINESIOLÒGICS I FUNCIONALS. REPERCUSSIONS EN L'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR TEMA 10 ELS SISTEMES NATURALS EN EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ I ASPECTES TÈCNICS. APLICACIONS ACTUALS TEMA 11 ELS SISTEMES ANALÍTICS EN EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ I ASPECTES TÈCNICS. APLICACIONS ACTUALS TEMA 12 ELS SISTEMES RÍTMICS EN EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ I ASPECTES TÈCNICS. APLICACIONS ACTUALS TEMA 13 LA CONDICIÓ FÍSICA: CONCEPCIÓ I EVOLUCIÓ DELS CORRENTS. SISTEMES DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONDICIÓ FÍSICA: CLASSIFICACIÓ, CARACTERÍSTIQUES I CONSIDERACIONS PER A LA SEVA APLICACIÓ EN L'ÀMBIT ESCOLAR DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TEMA 14 PRINCIPIS BÀSICS PER AL DESENVOLUPAMENT ADEQUAT DE LA CONDICIÓ FÍSICA (CONTINUÏTAT, PROGRESSIÓ, INDIVIDUALITZACIÓ, ETC.) TEMA 15 L'ESCALFAMENT: FONAMENTS I TIPUS. FUNCIONS: ESCALFAMENT I RENDIMENT, ESCALFAMENT I PREVENCIÓ DE LESIONS, ESCALFAMENT I APRENENTATGE. CRITERIS PER A L'ELABORACIÓ DE TASQUES D'ESCALFAMENT GENERAL I ESPECÍFIC TEMA 16 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES. CONCEPTE, CLASSIFICACIONS I EVOLUCIÓ. EVOLUCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT MOTOR DELS ALUMNES I LES ALUMNES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TEMA 17 FACTORS QUE INTERVENEN EN EL TREBALL DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONDICIÓ FÍSICA: INTENSITAT, VOLUM; RECUPERACIÓ, DURADA I REPETICIONS TEMA 18 L'ADAPTACIÓ DE L'ORGANISME A L'ESFORÇ EN L'ACTIVITAT FÍSICA. LA SÍNDROME GENERAL D'ADAPTACIÓ. REPERCUSSIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CONDICIÓ FÍSICA TEMA 19 PROCESSOS ENERGÈTICS I ACTIVITAT FÍSICA: SISTEMES AERÒBIC I ANAERÓBIC TEMA 20 LA RESISTÈNCIA COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE RESISTÈNCIA. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT EN EL MARC ESCOLAR TEMA 21 EL SISTEMA CARDIO-RESPIRATORI. ESTRUCTURA I FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA