Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. III.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3148-1
EAN: 9000000357129
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 332
Fecha de publicación: 16/02/12

 

rating
€43,00
€40,85
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
TEMA 45 LA DANSA COM A MANIFESTACIÓ EXPRESSIVA I DE COMUNICACIÓ. EVOLUCIÓ DE LA DANSA. DANSA TRADICIONAL. DANSA MODERNA. POSSIBLES ADAPTACIONS AL CONTEXT ESCOLAR TEMA 46 LA DRAMATITZACIÓ: EL LLENGUATGE DEL GEST I LA POSTURA. TÈCNIQUES BÀSIQUES. POSSIBLES ADAPTACIONS AL CONTEXT ESCOLAR TEMA 47 ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL. TIPUS, CLASSIFICACIONS I RECURSOS. ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES EN LA NATURA TEMA 48 L'ORIENTACIÓ EN EL MEDI NATURAL. CONCEPTES I RECURSOS PER A L'ORIENTACIÓ. ORIENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA: JOCS I ACTIVITATS D'ORIENTACIÓ TEMA 49 NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA. METABOLISME BASAL I CALORIES. TIPUS D'ACTIVITAT FÍSICA I DESPESA ENERGÈTICA. LA DIETA EQUILIBRADA: ASPECTES QUANTITATIUS I QUALITATIUS DE LA DIETA TEMA 50 ASPECTES PREVENTIUS EN LA PRÀCTICA D'ACTIVITAT FÍSICA I ACTUACIÓ EN ACCIDENTS ESPORTIUS. LESIONS MÉS FREQÜENTS RELACIONADES AMB EL SISTEMA LOCOMOTOR: PRIMERS AUXILIS TEMA 51 LA POSTURA CORPORAL I LES SEVES PATOLOGIES: IMPLICACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ADOLESCENT. PREVENCIÓ I TRACTAMENT EN EL MARC ESCOLAR TEMA 52 SALUT I ACTIVITAT FÍSICA. EFECTES POSITIUS I CONTRAINDICACIONS DE L'ACTIVITAT FÍSICA EN LA SALUT I QUALITAT DE VIDA TEMA 53 L'APRENENTATGE MOTOR: EVOLUCIÓ HISTÒRICA I FONAMENTACIÓ TEÒRICA DE LES ACTUALS CONCEPCIONS. MODELS TEÒRICS EXPLICATIUS DE L'APRENENTATGE MOTOR TEMA 54 L'APRENENTATGE MOTOR: FASES DE L'ADQUISICIÓ MOTRIU I FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L'APRENENTATGE MOTOR. LA TRANSFERÈNCIA I L'APRENENTATGE MOTOR TEMA 55 EL MODEL DE PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ: LA PERCEPCIÓ, DECISIÓ, EXECUCIÓ I CONTROL DEL MOVIMENT. REPERCUSSIONS EN EL PROCÉS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE TEMA 56 CONTROL DEL MOVIMENT I RETROALIMENTACIÓ: EL CONEIXEMENT DELS RESULTATS. TIPUS I CARACTERÍSTIQUES DEL CONEIXEMENT DELS RESULTATS. VALOR DEL CONEIXEMENT DELS RESULTATS EN L'APRENENTATGE MOTOR TEMA 57 HABILITATS I TASQUES MOTRIUS: CONCEPTES, CLASSIFICACIONS I ANÀLISI DELS ASPECTES FONAMENTALS PER AL SEU ENSENYAMENT I APRENENTATGE TEMA 58 MÈTODES I ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT EN EDUCACIÓ FÍSICA. TENDÈNCIES I CLASSIFICACIONS. UTILITZACIÓ SEGONS L'ANÀLISI DE LES TASQUES D'APRENENTATGE I LES CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES I DE LES ALUMNES TEMA 59 L'ENSENYAMENT I APRENENTATGE BASATS EN LA RECEPCIÓ: LA REPRODUCCIÓ DE MODELS. PAPER DEL PROFESSOR I DE L'ALUMNE EN AQUEST ENFOCAMENT DE L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE TEMA 60 L'ENSENYAMENT I APRENENTATGE BASATS EN EL DESCOBRIMENT. LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I EL DESCOBRIMENT GUIAT. PAPER DEL PROFESSOR I DE L'ALUMNE EN AQUEST ENFOCAMENT DE L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE TEMA 61 LES INSTAL•LACIONS PER A L'EDUCACIÓ FÍSICA I EL SEU EQUIPAMENT. CONCEPTES BÀSICS. ORGANITZACIÓ I NORMES PER AL SEU ÚS. L'AUTOCONSTRUCCIÓ DE MATERIALS ÚTILS PER A L'ACTIVITAT FÍSICA TEMA 62 LA INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA. PARADIGMES QUANTITATIUS I QUALITATIUS D'INVESTIGACIÓ. LA INVESTIGACIÓ-ACCIÓ EN L'EDUCACIÓ FÍSICA. TEMA 63 L'AVALUACIÓ DE LES CAPACITATS FÍSIQUES. TÈCNIQUES, INSTRUMENTS I REGISTRE DE LES DADES. LES PROVES DE CAPACITAT FÍSICA: USOS I VALOR FORMATIU TEMA 64 L'AVALUACIÓ DE LES QUALITATS MOTRIUS (CAPACITATS COORDINATIVES). TÈCNIQUES, INSTRUMENTS I REGISTRE DE LES DADES. LES PROVES DE CAPACITAT MOTRIU: USOS I VALOR FORMATIU TEMA 65 EL MUNICIPI I LA PRÀCTICA D'ACTIVITATS FÍSIQUES. RECURSOS MATERIALS I HUMANS. IMPLICACIONS EN EL CURRÍCULUM DE L'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR