Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Música. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Música. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Música. Temari Vol. I.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 978-84-681-6808-1
EAN: 9000000880078
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 628
Fecha de publicación: 22/04/16

 

rating
€45,00
€42,75
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.
Tema 1 L'audició: percepció, psicologia, memòria i anàlisi. Anatomia i fisiologia de l'oïda Tema 2 La veu humana i la seva fisiologia. Classificació de les veus. La veu en l'adolescència: característiques i problemàtica. Tema 3 L'aparell fonador. Veu parlada i cantada. Respiració-Emissió-Impostació. Tema 4 La cançó: aspectes analítics i aspectes interpretatius. Tipus de cançons. L'agrupació vocal. Repertori vocal aplicat a la secundària. Tema 5 Jocs i improvisacions vocals: individuals i en grup, lliures i dirigides, amb melodia i sense. Tema 6 Acústica. Fonaments físics i la seva repercussió musical. Tema 7 Organologia. Classificació dels instruments. Tema 8 Els instruments a través del temps en la música occidental. Diferents agrupacions instrumentals. Tema 9 Els instruments com a mitjà d'expressió en general. Improvisació, jocs, danses, cançons. Els instruments a l'aula: característiques i relació amb els instruments professionals. Tema 10 Instruments folklòrics i ètnics. Tema 11 Aplicacions de la informàtica i l'electrònica en la música: a la interpretació, a la composició, a l'audició, a la didàctica del llenguatge musical. Tema 12 Música i moviment. Paràmetres del moviment. El gest en la música. Tema 13 Música i dansa. Danses folklòriques, històriques i de saló. Tema 14 Danses dels diferents pobles d'Espanya. Tema 15 So - Silenci. Paràmetres del so. El soroll. Tema 16 La música, definicions. La música com a ciència, com a art i com a llenguatge. Tema 17 El ritme. Pols i mètrica. Tema 18 La melodia. Tema, motiu i disseny melòdic. L'articulació melòdica. Tema 19 Organització sonora. Tonalitat, modalitat, escales, modes... Tema 20 La textura musical. Tipus i evolució a través de la història. Tema 21 El contrapunt. Diverses concepcions a través del temps. Tema 22 L'harmonia. Diverses concepcions a través del temps. Tema 23 La notació musical: Evolució històrica de la notació. Dels pneumes a les notacions actuals.