Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Música. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Música. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Música. Temari Vol. II.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 978-84-681-6809-8
EAN: 9000000880085
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 592
Fecha de publicación: 22/04/16

 

rating
€45,00
€42,75
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.
Tema 24 L'expressió musical. Agògica, dinàmica i altres indicacions. Tema 25 Procediments compositius fonamentals: Repetició - Imitació - Variació - Desenvolupament. Tema 26 La forma musical. Tema 27 La improvisació com a forma d'expressió lliure i com a procediment compositiu. Tema 28 Orígens de la música occidental: Grècia. Roma. La música cristiana primitiva. Tema 29 El cant gregorià. La monòdia religiosa. Tema 30 Música profana en l'Edat mitjana. Tema 31 Polifonia medieval. Tema 32 Música medieval a Espanya. Tema 33 La música en el Renaixement. Estils. Teoria musical. Organologia. Tema 34 Polifonia renaixentista. Tema 35 Música instrumental en el Renaixement. Tema 36 La música del Renaixement a Espanya. Tema 37 La música en el Barroc. Èpoques. Estils. Teoria musical. Organologia. Tema 38 Música vocal en el Barroc. Tema 39 Música instrumental en el Barroc. Tema 40 La música en el segle XVII a Espanya. Tema 41 Estils preclàssics i Classicisme. Característiques generals. Organologia. Tema 42 Formes instrumentals preclàssiques i clàssiques. Tema 43 Formes vocals preclàssiques i clàssiques. Tema 44 La música en el segle XVIII a Espanya. Tema 45 El ballet. Origen i evolució. Tema 46 La música en el Romanticisme. Etapes. Estètica musical. Organologia.