Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Música. Temari Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Música. Temari Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Música. Temari Vol. III.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 978-84-681-6810-4
EAN: 9000000880092
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 696
Fecha de publicación: 15/04/16

 

rating
€45,00
€42,75
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.
Tema 47 La música instrumental en el Romanticisme. Música de cambra, pianística i orquestral. Tema 48 La música vocal en el Romanticisme. L'òpera i el lied. Tema 49 La música en el segle XIX a Espanya. Tema 50 Diversitat d'estils musicals al final del segle XIX i principis del XX. (I): expressionisme i nacionalismes. Tema 51 Diversitat d'estils musicals a la fi del segle XIX i principis del XX. (II): l'impressionisme. Tema 52 La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (I): la segona escola de Viena. Tema 53 La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (II): les avantguardes històriques. Tema 54 La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (III): el neoclassicisme. Tema 55 La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (IV): la música a Espanya. Tema 56 Música després de la segona guerra mundial (I): Música concreta, electrònica i electroacústica. Tema 57 Música després de la segona guerra mundial (II): serialisme integral, música aleatòria i altres tendències. Tema 58 Funció social de la música a través del temps. Tema 59 El folklore musical a Espanya. Tema 60 El flamenc. Origen i evolució. Tema 61 Música africana i americana. Tema 62 El jazz. Origen i evolució. Tema 63 La música popular. El rock i el pop. Anàlisi musical i sociològic. Tema 64 El so gravat. Evolució de les tècniques d'enregistrament i reproducció del so. Tema 65 Música en directe. L'audició musical en diferents contextos històrics. Tema 66 Els mitjans de difusió i la música a través del temps. Tema 67 Música i imatge: la música en el cinema i en el teatre. Altres creacions audiovisuals. Tema 68 Consum de la Música en la societat actual: productes musicals a l'abast de tots. Contaminació sonora. Tema 69 Teoria de la comunicació aplicada al llenguatge musical: compositor, partitura, intèrpret, oïdor. Tema 70 Mètodes i sistemes didàctics actuals d'educació musical: Orff-Schulwerk, Dalcroze, Martenot, Kodaly, Willens, Ward...