Test Psicotècnics

Test Psicotècnics

Test Psicotècnics

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: EDITORIAL CEP, S.L.
ISBN: 978-84-681-2595-4
EAN: 9000000294424
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 1090
Fecha de publicación: 10/11/11

 

rating
€36,50
€34,68
La edició en català d’aquesta obra, recull les darreres tendències en proves psicotècniques. L’estructura del llibre està dissenyada per afavorir l’aprenentatge gradual de tota la disciplina. Així, doncs, aquest manual es divideix en dos grans blocs: matèries i òmnibus. El primer bloc es compon d’exercicis que agrupen, d’una manera independent, un total de 23 matèries. Cada matèria serveix per avaluar un factor determinat i implica el coneixement d’una tècnica i el desenvolupament d’unes habilitats concretes que només es poden adquirir amb l’entrenament adequat. Per això, aquest bloc tracta d’una manera monogràfica cadascuna de les disciplines, per tal que la resolució d’exercicis de característiques similars permeti conèixer i dominar les claus que conté cada matèria. Així, doncs, aquest primer bloc conté més de 4.500 preguntes dividides en exercicis de: - Paraules no relacionades - Frases incompletes - Ortografia - Classificació i arxiu - Definicions - Fluïdesa verbal - Rimes - Terminacions - Sinònims i antònims - Frases desordenades - Comprensió lectora - Atenció - Ordenació alfabètica - Càlcul numèric - Sèries de lletres - Sèries de números - Sèries de números i lletres - Sèries de figures - Dòminos - Cartes - Memòria - Raonament abstracte - Resistència a la fatiga ÒMNIBUS El segon bloc es compon de diferents prototips de tests anomenats òmnibus, que valoren aptituds i capacitats diverses. Els òmnibus són qüestionaris on es combinen preguntes de totes les matèries i es poden considerar autèntics simulacres dels exàmens i les proves que més s’utilitzen en els processos de selecció de personal, tant públics com privats. Aquest bloc conté 50 òmnibus amb un total de 2.000 preguntes de totes les disciplines.;
Matèries 1. Paraules no relacionades. 2. Frases incompletes. 3. Ortografia. 4. Classificació i arxiu 5. Definicions 6. Fluïdesa verbal. 7. Rimes 8. Terminacions 9. Sinònims i antònims 10. Frases desordenades 11. Comprensió lectora. 12. Atenció. 13. Ordenació alfabètica 14. Càlcul numèric 15. Sèries de lletres. 16. Sèries de números 17. Sèries de números i lletres 18. Sèries de figures 19. Dòminos 20. Cartes. 21. Memòria 22. Raonament abstracte 23. Resistència a la fatiga. Òmnibus Òmnibus 1 Òmnibus 2. Òmnibus 3 Òmnibus 4 Òmnibus 5 Òmnibus 6. Òmnibus 7 Òmnibus 8 Òmnibus 9. Òmnibus 10 Òmnibus 11 Òmnibus 12 Òmnibus 13 Òmnibus 14 Òmnibus 15 Òmnibus 16 Òmnibus 17 Òmnibus 18 Òmnibus 19 Òmnibus 20 Òmnibus 21 Òmnibus 22 Òmnibus 23 Òmnibus 24 Òmnibus 25 Òmnibus 26 Òmnibus 27 Òmnibus 28 Òmnibus 29 Òmnibus 30 Òmnibus 31 Òmnibus 32 Òmnibus 33 Òmnibus 34 Òmnibus 35 Òmnibus 36 Òmnibus 37 Òmnibus 38 Òmnibus 39 Òmnibus 40 Òmnibus 41 Òmnibus 42 Òmnibus 43 Òmnibus 44 Òmnibus 45 Òmnibus 46 Òmnibus 47 Òmnibus 48 Òmnibus 49 Solucions Òmnibus